Tag Archive: norsk industris rammevilkår

  • 21 mai, 2015

    Næringskomiteen på Stortinget har nylig enstemmig anbefalt at det utarbeides en stortingsmelding om norsk industris rammevilkår. Det påpekes i innstillingen at det trengs tiltak for å sikre norske bedrifters konkurransekraft.