Tag Archive: Oppstillingsplass

  • 3 desember, 2013

    Oppstillingsplassen for tungtransport ved Mo Industripark var en privat parkeringsplass for vriksomhet knyttet til Mo Industripark, og den dekket ikke lenger behovet den var tiltenkt, samt at den heller ikke innfrir de krav som Statens Vegvesen stiller til døgnhvileplasser. Den er nå stengt.