Tag Archive: Senter for industriell forretningsutvikling

 • 5 september, 2023

  For å feire sitt 10-årsjubileum inviterte Senter for industriell forretningsutvikling til et storstilt seminar på Campus Helgeland 5. september. En fullsatt kantine fikk med seg mange interessante innlegg, og selvsagt kake. Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) startet som en idé av Siri Jakobsen og Marianne Steinmo, og har siden utviklet seg til et forskningssenter ved [...]
 • 16 oktober, 2016

  Det er samfunnet som i første rekke tjener på rene miljøinnovasjoner, mens bedriftene må bære kostnadene. Bedriftene får den største nytten av miljøinnovasjoner om de kan kombinere dette med prosessinnovasjoner eller produktinnovasjoner.
 • 24 september, 2016

  For å utvikle industrien til å bli mer innovativ er forskning og utvikling ekstremt viktig, og dette vil bli enda mer viktig framover, ikke minst i forhold til alle utfordringer vi allerede møter i dag i Norge. Vi ønsker å være med på dette, og vi mener vi kan bidra med viktig kunnskap som kan fremme innovasjon innenfor industrien på Helgeland.
 • 15 juli, 2016

  Sintef Energis mål for det nye forskningssenteret for fornybar energi, HighEFF, er at senteret skal ta en posisjon som et internasjonalt flaggskipprosjekt og gjennom energieffektivisering skal bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.
 • 19 desember, 2015

  – En spennende og visjonær samarbeidspartner. Dette sier Nordlandsforsknings forsker Maiken Bjørkan, om samarbeidet med Mo Industripark AS (MIP AS) og bedrifter i industriparken.
 • 10 juli, 2015

  – Skal vi utvikle oss som en sterk region og øke konkurransefortrinnet er det utrolig viktig at vi tenker innovasjonsutvikling. Spesielt gjennom forskning og utvikling (FoU), sier Marianne Therese Steinmo ved Senter for industriell forretningsutvikling ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland.
 • 5 oktober, 2013

  Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland etablerte Senter for industriell forretningsutvikling ved Campus Helgeland den 17. september.