Tag Archive: Statens vegvesen

  • 5 mai, 2016

    SINTEF Molab AS har fått oppgaven å kartlegge støvproblematikk i Narvik.
  • 21 desember, 2013

    Fredag 29. november ble den første kontrollen av vogntog gjennomført i hovedporten. Det var Utekontroll region Nord, med avdelingsingeniørene Geir Steffensen og Per Oddvar Almli i Statens Vegvesen, som sto for kontrollen.
  • 20 desember, 2013

    På trafikkmøte mellom de største bedriftene i Mo Industripark fredag 29. november ble det diskutert en rekke tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Trygg trailer var ett tiltak som ble drøftet.