Tag Archive: Støvnedfall

 • 7 oktober, 2016

  Ingen andre i Rana har tilsvarende utstyr og kompetanse på feiing av støv som oss. Det er viktig for omdømmet at vi har høy kvalitet i arbeidet, både for Mo Industripark og for oss. Det er da også noe vi er svært opptatt av, sier daglig leder Kjell Lund i Anleggs-Service AS.
 • 5 mai, 2016

  SINTEF Molab AS har fått oppgaven å kartlegge støvproblematikk i Narvik.
 • 18 desember, 2015

  Debatten om utslipp til luft fra industrien til bebyggelsen i Mo i Rana er en viktig og riktig debatt, der vi oppfatter at målsettingen er å utvikle et best mulig lokalsamfunn.
 • 16 desember, 2015

  Når Reidar Lillejord sitter bak rattet i den nye feiebilen til Anleggs-Service AS, da er han BATman i kamp mot svevestøvet.
 • 15 desember, 2015

  Siden 2007 er det lagt ny asfalt på kilometervis med vei inne i industriparken.
 • 14 desember, 2015

  Kommunens miljøvernrådgiver, Allan Berg, lot seg imponere da han fikk tatt en titt på Anleggs-Service sin nye feiebil.
 • 11 desember, 2015

  Arve Ulriksen skriver svar på leserinnlegg: Grønn industripark i verdensklasse er for Mo Industripark AS en viktig visjon, og den kan bli realistisk om vi arbeider sammen mot målet.