Tag Archive: Trafikkavvik

  • 28 november, 2016

    I området rundt sentrale verksteder registreres det hvert år mange trafikkavvik, langt flere enn i øvrige deler av industriparken. Det ble derfor etablert et LEAN-prosjekt i 2016 som skulle identifisere tiltak for å bedre trafikksikkerheten i området. Konklusjonen av arbeidet er at nedsetting av fartsgrensen fra 40 til 30km/t er et tiltak som vil forbedre […]