Tag Archive: Trafikksikkerhet

 • 12 oktober, 2023

  Tradisjon tro skal det i løpet av oktober arrangeres trafikksikkerhetsdag i Mo Industripark. Formålet er å øke bevisstheten rundt trafikksikkerhet i parken. Årets hovedtema er fart. Trafikkaksjonen, som prosjektet kalles, har pågått de siste tjue årene, med unntak av koronaårene. – Vi har arrangert en trafikksikkerhetsdag hver høst i mange år for å rette oppmerksomheten [...]
 • 3 oktober, 2019

  26. September ble årets trafikksikkerhetsaksjon gjennomført i regi MIP Eiendom, den ene av fem driftsavdelinger i Mo Industripark as.   I år har de satt spesielt fokus på jobbing langs vei, tunge kjøretøy, fartsgrense og parkeringsbestemmelser. Vellykket aksjon I en drøy time på en kald morgen på tampen av september var det tid for den […]
 • 22 februar, 2016

  Mo Industripark AS går over fra offentlig til privat skilting. Det innebærer at samtlige trafikkskilt skal skiftes ut.
 • 28 oktober, 2014

  Trafikksikkerhetsaksjonen ble gjennomført 7. oktober i fire av portene til Mo Industripark.
 • 28 oktober, 2014

  Fartsdumpere er etablert langs Verkstedløypa
 • 8 juli, 2014

  Det er nå utført merking av gang- og sykkelvei i Verkstedløypa.
 • 13 juni, 2014

  Slik villmannskjøring setter oppdrag og arbeidsplasser i fare! Etter helga er det innmeldt alvorlige trafikkavvik i Valseløypa, mellom valseverket til Celsa Arnmeringsstål AS og fabrikhallen til Momek Fabrication AS.
 • 23 april, 2014

  Rana Industriterminal er et produksjonsområde, på linje med innendørsområder, og der prosessene er bedriftsinterne. Her som ellers i industriparken vet ikke folk som kommer utenfra hvilke situasjoner som representerer fare. Derfor kreves det her som ellers konkret avtale med bedriften for å oppholde seg i produksjonsområdet.
 • 21 desember, 2013

  Celsa ferdigvarelager er nå i drift, og samtidig er det innført nye sikkerhetsrutiner for all transport til og fra ferdigvarelageret, samt for all ferdsel i bygget. All ferdsel skal i bygget skal godkjennes av Mo Industritransport AS, som operatør i Celsa ferdigvarelager.
 • 5 oktober, 2013

  Årets trafikkaksjon setter fokus på økt trafikk og endret trafikkmønster i industriparken. Trafikkampanjen avholdes 9. oktober!