Tag Archive: Vekstmobilisering

  • 29 august, 2023

    Å forberede seg på kraftig befolkningsvekst er ikke hverdagskost for en typisk norsk småby. I Rana Utvikling jobber de både med å legge til rette for vekst og med å håndtere konsekvensene av at Mo i Rana lykkes. Freyr Battery har per juni 2013 allerede investert for rundt 3 milliarder kroner i Mo i Rana, [...]
  • 3 juli, 2023

    I årets tredje utgave av IndustriparkNytt kan du lese om Rana Kommune avd. bydrift som produserer blomster ved bruk av fjernvarme fra Mo Fjernvarme (s.4-5), Mo Industripark AS som river den gamle oksygenfabrikken til fordel for ny produksjonshall med trykkluftkompressorer (s.6-7), Asplan Viak som har gjennomført en spørreundersøkelse om transporttilbudet, reisevaner til jobb og opplevelser [...]