Tag Archive: Wasco Coatings Norway AS

 • 19 desember, 2015

  Statoil ASA Norge har tildelt oppdraget med rørbelegging for Johan Sverdrup-prosjektet til Wasco. Ingen deler av oppdraget vil bli utført ved selskapets fabrikk i Mo i Rana.
 • 7 desember, 2015

  Statoil ASA Norge har tildelt oppdraget med rørbelegging for Johan Sverdrup-prosjektet til Wasco. Ingen deler av oppdraget vil bli utført ved selskapets fabrikk i Mo i Rana, men leveres fra selskapets anlegg i Malaysia.
 • 26 november, 2015

  LEDER: Nordland er lovet ringvirkninger fra petroleumsnæringen, men det vi har sett hittil kan mer sammenlignes med glassperler.
 • 21 august, 2015

  – For oss i Rana Høyre er det svært viktig at vi får mulighet til å vise våre sentrale tillitsvalgte aktiviteten i industrien i Rana og i Mo Industripark. Det gjør at vi bedre kan fremme industrisaker til våre tillitsvalgte i regjering og Stortinget, sier Anita Sollie.
 • 15 juli, 2015

  Onsdag 1. juli la Rem Stadt, den første supplybåten, eller Pipe Supply Vessel (PSV), til kai ved Rana Industriterminal for å hente 160 rør. I tida framover vil det komme to slike båter i døgnet til Rana Industriterminal for utskipingen av de resterende 20.000 rørene til Polarled.
 • 29 mai, 2015

  – Vi ble ferdig med hoveddelen av ordren omtrent på det tidspunktet som var planlagt, og tilbakemeldingene fra Statoil er positive. Alt er perfekt, og det ser ut for å ha vært et suksessrikt prosjekt, sier Collin Mather, commercial manager ved Wasco Energy, og kontaktperson for Statoil for Polarledprosjektet.
 • 25 mars, 2015

  Flere nyvinninger preget virksomheten i Ranaindustrien i 2014. Smelteverkene har klart seg bra gjennom et vanskelig år, mens utfordringen er store for både Rana Gruber AS og for deler av verkstedsindustrien. Usikkerheten er stor for flere bedrifter i 2015.
 • 24 mars, 2015

  – I slutten av 2014 ble det håndtert dobbelt så mye last over kai ved Rana Industriterminal (RIT) som normalt. I uke 48 var det rekordstor aktivitet, med over 80 tusen tonn, som er rekord for en uke på RIT.
 • 29 oktober, 2014

  – Vårt primære mål var å oppsøke oljeselskaper med interesser i kommende felt på norsk sokkel for å presentere Wasco og rørbelegningsfabrikken i Mo i Rana. Vi fikk blant annet anledning til å vise fram vår nye film fra Wascos oppstart til flere imponerte aktører, sier Vivian Lorentzen i Wasco Coatings Norway AS.
 • 8 juli, 2014

  – Dette året har vært meget hektisk for oss, med svært mye arbeid. I stor grad har vi også nådd de målene vi satte oss fra starten. Dette sier fabrikksjef Vidar Abusland ved Wasco Coatings Norway AS, som nå har kommet over i driftsfasen.
 • 8 juli, 2014

  Mandag 28. april arrangerte Wasco Coatings Norway AS en egen HMS-dag for alle ansatte. (Eller som det heter på engelsk: HSE-day.)
 • 22 mai, 2014

  I tida framover gjennomføres det flere mindre og begrensede sprengninger i Mo Industripark. Disse varsles med alarm.
 • 23 april, 2014

  Rana Industriterminal er et produksjonsområde, på linje med innendørsområder, og der prosessene er bedriftsinterne. Her som ellers i industriparken vet ikke folk som kommer utenfra hvilke situasjoner som representerer fare. Derfor kreves det her som ellers konkret avtale med bedriften for å oppholde seg i produksjonsområdet.
 • 19 april, 2014

  Mo i Rana hadde tre ministerbesøk på kort tid i mars. For to av de tre var det naturlig med et besøk til virksomheter i Mo Industripark.
 • 18 april, 2014

  – Vi er i sluttfasen for å klargjøre til produksjonsstart, og vi retter oss inn på oppstart etter påske. Dette sier forretningsutvikler Vivian Lorentzen ved Wasco Coatings Norway AS.
 • 12 april, 2014

  Fredag 28. mars mottok Wasco Coatings Norway AS den første forsendelsen av rør. Hele forsendelsen ble losset i løpet av vel ei ukes tid og lagt ut på lagerområdet ved Rana Industriterminal.
 • 24 mars, 2014

  Mandag 24. mars besøkte olje- og energiminister Tord Lien flere bedrifter i Mo Industripark, der blant annet besøk ved Momek Group AS og Wasco Coatings Norway AS sto på programmet.
 • 12 mars, 2014

  Gule Sider har stilt tre korte spørsmål til en rekke av bedriftene i Ranaindustrien ved årsskiftet, om 2013 og utsiktene framover.
 • 4 februar, 2014

  Lenke til å søke jobb i Wasco Coatings Norway AS. Net-portal in English and Norwegian.
 • 28 januar, 2014

  Jeg merker stor forskjell på arbeidskulturen her i Norge, og det er svært lærerikt å få et innblikk i hvordan man jobber andre steder i verden, sier Adrian Goh, som er Project Engineer ved Wasco Coatings Norway AS.