Prosessteknikerne André Nyjordet (t.v.) og Rolf Sivertsen ved MIP Energi under arbeidet med renseanlegget inne i Mofjellet. I front sees kjedeanlegget som Imtas måtte lage tilsvarende nytt av.

Stor overhaling på et av landets største vannverk

27 november, 2019 10:22 Del Del Del

I høst har MIP Energi gjort sin største overhaling av renseanlegget til vannverket i Mo industripark noensinne. Alle komponenter har vært ute, sjekket, renset, reparert eller byttet ut.

Inne i en tunell i en hall i Mofjellet ligger et av landets største vannverk. Det forsyner Mo Industripark med kjølevann til prosessindustrien og drikkevann. Her har MIP Energi, en av driftsavdelingene i Mo Industripark as, akkurat gjennomført den største overhalingen av renseanlegget til vannverket siden det ble montert i 1997/98. Anlegget har siden monteringen blitt vedlikeholdt jevnlig, men dette er altså første gangen at hele anlegget har blitt plukket fra hverandre.

Slik så silene ut før de ble tatt ut av renseløpet sitt.

Måtte få laget nytt utstyr
Det innebærer blant annet at 72 siler som fanger opp rusk og rask i vannet, ble demontert, fraktet inn på verksted, spylt og vasket. Silene er også malt opp der det har vært rust.

– Arbeidet har stort sett gått etter planen, men vi har oppdaget noen feil som ikke var forventet. Disse har gjort at arbeidet har tatt noe dager mer enn vi beregnet, men vi har ikke støtt på noen problemer som vi ikke har løst rimelig raskt. Det forteller driftsingeniør Trond Olsen i MIP Energi.

En av utfordringene som de støtte på, var at de manglet et kjedeanlegg til de nevnte silene. Rensenalegget består av to løp og en del av renseprosessen er et kjede som fører silene rundt inne i en vanntank for å rense vannet. Begge disse kjedene skulle byttes ut, men MIP Energi satt bare på én. Den var opprinnelig og ubrukt, og kom fra fabrikken da anlegget var nytt.

– Da fikk vi igjen benyttet oss av fordelen det er å være nært et større industrimiljø og fikk laget et nytt kjedeanlegg hos Imtas. Sånt synes vi er artig, sier Olsen.

Siler som venter på å komme inn på verkstedet til rens og eventuell reparasjon.

Vedlikehold under full drift
Han beskriver arbeidet med det første løpet tidligere i høst som mest utfordrende.

– Da hadde vi jo ikke sett utstyret demontert før. Det gjorde arbeidet med det andre løpet til renseanlegget litt enklere, for komponentene vi jobbet med var mer kjent.

Et annet element i prosessen er at overhalingsjobben måtte gjøres uten stans i vannforsyningen til bedriftene i parken.

– Vannverket i parken er et redundant system som sikrer bedriftene kontinuerlig tilgang på vann hele tiden. To løp i drift som speiler hverandre gjør det mulig å drive vedlikehold på den ene delen av renseanlegget mens den andre delen gjør rensejobben. Dette er helt avgjørende for at prosessindustrien i parken alltid har nødvendig tilgang på vann, forklarer Olsen, som er fornøyd med at begge løp nå er ferdig overhalet.

Nyvasket og nymalt, og klar til innsats i renseanlegget igjen.

Et av landets største
Vannverket i Mo Industripark, også kalt Svabo, er et av landets største. Det renner mellom 8.000 og 10.000 kubikkmeter vann i timen gjennom vannverket. Det er nesten like mye som i vannverket som forsyner hele Oslo kommune.

Vannet fra Svabo brukes hovedsakelig til kjølevann for industrien. Men før det tar fatt på kjølejobben går vannet til strømproduksjon i småkraftverket som ligger i tilknytning til vannverket. Mellom 30-100 kubikkmeter av det som renner igjennom vannverket i timen – går til drikkevann. Drikkevannet renses enda en gang og går igjennom en større prosess i et eget renseanlegg nede på selve industritomta.

Seks ansatte fra MIP Energi har bidratt i overhalingen. Arbeidet har foregått inne i Mofjellet og inne i verkstedet til avdelingen i industriparken.

 

Fakta:

  • En kubikkmeter er volumet av en kube hvor hver side er en meter lang, og tilsvarer 1000 liter.
  • MIP Energi har hovedansvaret for vannforsyningen i Mo Industripark.
  • Andfiskvassdraget er forsyningskilde for vannverket. I vassdraget reguleres damanleggene i Fisklausvatnet, Småvatnan og Andfiskvatnet ved bruk av fjernstyrte damluker. Fra Andfiskvatn overføres vannet til vannverket via en tunnel gjennom Mofjellet.
  • Hovedmengden av prosessvannet benyttes til nedkjøling av produksjonsutstyr i industrien.
  • I vannverket deles vannforsyningen til et distribusjonsnett for prosessvann og et distribusjonsnett for drikkevann.
  • Prosessvannet renses ved en 3-trinns siling der maskevidden reduseres i hvert trinn.
  • Drikkevannet går via et fullrenseanlegg med ytterligere siling, UV-bestråling, klorering og tilsetting av vannglass.
Del Del Del