- Denne ordren er svært positiv for virksomheten i bedriften. Vi har dekt en fjerdedel av årsomsetningen med dette oppdraget, og det ligger an til at vi får flere leveranser i fortsettelsen, sier dagelig leder Knut Hatlen ved Grotnes Steel AS.

Storordre til Grotnes Steel AS

23 mars, 2015 15:47 Del Del Del

I februar signerte Grotnes Steel AS en storordre for levering av «clamp connectors» for om lag 14 mill. kroner. Dette tilsvarer en fjerdedels årsomsetning.

Det er daglig leder Knut Hatlen i Grotnes Steel AS som forteller denne gladnyheten. De er underleverandør her, og leveransen skal til et større oljefelt utenfor Angola – Kahombo – som Aker Solutions bygger ut.

– Vi starter nå leveransen av «clamp connectors» nå, og detter oppdraget varer ut august.

Det vil trolig komme en del tilleggsordrer knyttet til denne leveransen. Oppdraget er knyttet til utbygging av den nordlige delen av Kahombo-feltet, og når det er ferdig skal også et mindre felt, Kahombo Sør, bygges ut. I og med at vi er dominerende i dette markedet håper vi på å få også dette oppdraget når det gjelder levering av «clamp connectors», sier Hatlen.

Han sier at deres styrke i dette markedssegmentet er at leverandører som Aker Solutions har nedfelt Grotnes-kvalitetene i sine spesifikasjoner, og at dette skal lages ved Grotnes Steel.

– På alle prosjekt som Aker Solutions får, framgår det at vi skal levere «clamp connectors» ut fra våre spesifikasjoner, sier han.

Hatlen er også spent på hvem som vil få subseakontraktene til det norske Johan Sverdrup-feltet. Her fikk nylig Aibel kontrakten for dekket, og Aker Solutions har også fått en del kontrakter for denne utbyggingen. Ennå er ingenting avklart i forhold til subseautstyret på feltet.

Om Aker Solutions eller GE Oli & Gas får oppdraget vil vi stille sterkt. Vi håper også å komme i posisjon for levering om det blir andre leverandører som får dette oppdraget, avslutter Knut Hatlen ved Grotnes Steel AS.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s5

Del Del Del