Hele delegasjonen klar for omvisning i både valseverket og stålverket hos Celsa.

Stortingsdelegasjon på besøk i Mo Industripark

26 september, 2018 13:46 Del Del Del

I forbindelse med Industrikonferansen i Bodø, arrangerer Norsk Industri årlig en tur for politikere fra hovedstaden. Turen startet også i år i kjent stil med besøk hos industrien på Helgeland. Rammebetingelser, infrastruktur og hvordan sørge for bærekraftig industri var i fokus.

Rammebetingelser og konkurransekraft
I går tok en rekke politiske rådgivere på Stortinget innen finans, næring og energi til tillegg til politiske gruppeledere fra Nordland og næringslivsaktører, turen til Mo i Rana. Den engasjerte gruppen møtte representanter fra Elkem, Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål, Alcoa Mosjøen og Arctic Cluster Team. Fokuset var rammebetingelser, infrastrukturbehov og hvordan sørge for en bærekraftig og konkurransedyktig industri.

Sniktitt på bærekratsveikart
Susanne Nævermo Sand fra Celsa gav gruppen en sniktitt på selskapets nye bærekraft veikart som ble offentliggjort i dag. Internt i selskapet har strategien blitt lagt frem allerede, og Nævermo Sand forteller at deres bærekraft veikart både har med seg det store, overordnede globale bildet og også det lokale, og at tiltakene for å oppfylle de ambisiøse målene som er satt er mange. I dag presenteres veikartet på industrikonferansen i Bodø foran flere hundre deltakere fra næringsliv, det offentlige, virkemiddelapparatet og akademia.

Bred deltakelse
På programmet var det også lagt inn et besøk hos Celsa Armeringsstål og omvisning i Industriparken. Dagen ble rundet av med en busstur gjennom deler av flotte Nordland opp til konferansen i Bodø, hvor både mineralprosjekter, industrihistorie og utfordringer knyttet til strømnett satsinger og opprinnelsesgarantier ble løftet frem av Nordland Fylkeskommune og Norsk Industri.

Blant årets rundt 30 deltakere var det representanter fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Mange av deltakerne hadde aldri vært i Mo i Rana eller Mo Industripark, og satte pris på muligheten til å reise opp og bli kjent med en av Norges største industriparker.

De fleste av deltakerne deltar også konferansen som starter i dag i Bodø. Turen er arrangert av Norsk Industri, med lokalt vertskap ved Nordland fylkeskommune, godt hjulpet av industrien på Helgeland.

Hvorfor tur til industrien på Helgeland
Fagsjef i Norsk Industri, Kjetil Tvedt sier både turen og konferansen er gode og populære arenaer for å koble industri og politikk. Det er viktig at rådgiverapparatet er godt kjent med både Nordland og industrien her når beslutninger skal tas, understreker Tvedt.

På spørsmål om hvorfor deltakerne valgte å bli med på tur, var det flere som uttrykte begeistring over muligheten til å møte næringslivet.

– Vi i Senterpartiet er opptatt av produksjon i Norge og norske arbeidsplasser. Det er veldig nyttig å komme hit og få prate med dem som har arbeidsklærne på og som vet best hvordan norsk industri kan utvikles videre. Vi er spesielt opptatt av at naturressursene våre som norsk strøm skal forvaltes i norge og skape trygge arbeidsplasser her. Det er Mo Industripark svært dyktige til og er en suksesshistorie vi kan være stolte av, sier politisk rådgiver for Senterparitets storsingsgruppe, Per Martin Sandtrøen om hva motivasjonen for å delta på turen, var.

 

Del Del Del