Sivilingeniør-studentene fra NTNU har utviklet gode ideer for industrien mens de har vært i sommerjobb. Fv. Marthe Dynge, Magnus Wetjen, Jacob Rise, Ole-Jacob Jacobsen og Khalil Mishal.

Studenter med grønne ideer til industrien

12 august, 2019 12:48 Del Del Del

Varmen fra industrien på Helgeland kan utnyttes til å lage tørrfisk og til å dyrke agurker i drivhus, sier NTNU studenter.  

I sommer har fem sivilingeniør-studenter fra NTNU hatt som sommerjobb å tenke utenfor boksen. Oppgaven var å utforske hvordan industrien på Helgeland kan ruste seg enda bedre for framtiden, gjennom å arbeide mer automatisert og miljøvennlig. Det ligger blant annet store muligheter i å bruke sidestrømmer på nye og smarte måter, kunne studentene fortelle flere av industribedriftene som var møtt frem på Campus Helgeland nylig for å høre resultatene fra to måneders sommerjobb.

– Takhøyden for å tenke utenfor boksen i denne sommerjobben er stor, men det studentene har forsket seg fram til på vegne av industribedrifter på Helgeland er absolutt gjennomførbart, forteller daglig leder i SINTEF Helgeland, Stein Espen Bøe.

Daglig leder i SINTEF Helgeland, Stein Espen Bøe, samler ideene fra NTNU-studentene.


Øker breddeforståelsen
Magnus Wetjen, Khalil Mishal, Ole-Jacob Jacobsen, Marthe Dynge og Jacob Rise har hatt sommerjobb gjennom sommerjobbprogrammet som SINTEF har sammen med industribedrifter på Helgeland og Nordland fylkeskommune. Oppdraget er å komme opp med miljøvennlige og bærekraftige løsninger for industrien.

– Oppgavene studentene skal jobbe med er høyaktuelle temaer for de bedriftene som er med i partnerskapet, og de er tilpasset slik at de er mulig å løse for studentene i løpet av de åtte ukene sommerjobben varer, forteller Bøe.

De fem studentene er samstemte:
– Vi har lært utrolig mye om bedriftene og industrien vi har samarbeidet med, og vi har opplevd hvordan kunnskapen fra utdanningen kan omsettes til praktisk arbeid. Dette gir oss mer breddeforståelse enn vi får på skolebenken.

Jacob Rise gir et konkret eksempel:
– Jeg har fått bruk for det vi har lært om energiberegninger og termodynamikk når vi regnet ut hvor mye strøm vi kan produsere fra avgasser fra for eksempel Elkem.

Marthe Dynge fikk bruk for sine programmeringskunnskaper, da de satte opp et digitalt KPI dashboard som gav en som visuel og brukervennlig oversikt over hvordan en bedrift ligger an i forhold til måloppnåelser.

Fv. Ole-Jacob Jacobsen og Khalil Mishal presenterte nylig prosjektideene sine, basert på industriens utfordringer.


Jobb i Rana
– Sommerjobben her har absolutt gitt motivasjon til å ta til seg enda mer kunnskap på området og til å søke på jobber her senere. Vi kommer til å anbefale medstudenter om å søke på en slik sommerjobb til neste år, sier de.

Det er musikk i ørene til Stein Espen Bøe.

– Vi ønsker oss enda flere til neste år, sier han.

Men da er han avhengig av at flere bedrifter blir med som partnere.

– Hvis ikke får vi ikke oppgaver nok til alle studentene. Vi hadde mange gode søkere i år og kunne tatt inn mange flere på sommerjobb. Dette kommer både bedriftene og studentene til gode, sier han og utdyper:

– Dette er en god mulighet for bedriftene til å bli kjent med flinke studenter og til å profilere seg med tanke på fremtidig rekruttering. Sommerjobbprogrammet er også omdømmebygging for både SINTEF og industrien på Helgeland. Samtidig får studenter et innblikk i hva som finnes av industri og jobbmuligheter på Helgeland.

Og at programmet har gitt ringvirkninger i form av jungeltelegrafen kan både Magnus og Jacob bekrefte.

– Det var en medstudent som hadde sommerjobb her i fjor som fortalte meg om dette. Så fortalte jeg det til Magnus, som igjen fortalte det til Ole-Jacob. Så bestemte vi oss alle tre for å søke, forteller de.

Studentene har sett på hvordan energi kan brukes til å tørke tørrfisk, oppvarming av drivhus og mye mer.

Spennende ideer
Av årets resultater vil Bøe gjerne trekke fram hvordan studentene har vist hvordan varmen fra industrien som holder lavere enn 200 grader – såkalt lavtemperaturvarmen – kan benyttes.

– Her synes jeg de kom opp med mange spennende ideer som vi bør ta tak i, sier Bøe.

Studentene har sett på hvordan denne energien kan brukes til å tørke tørrfisk, hvordan den kan brukes til å få riktig temperatur i drivhus, og hvordan den kan brukes til å produsere alger og innsekter som kan være fiskemat i oppdrett.

– Alle oppgavene i år er løst på en veldig god måte. Vi har ikke besluttet hvordan løsningene skal tas videre, men at noe tas videre er jeg helt sikker på. Oppgavene fra i fjor har resultert i tre konkrete prosjekt, så vi har en ambisjon om at også årets oppgaver blir konkretisert, sier Bøe.

 

 

 

 

Fakta:

  • SINTEFS grønne sommerjobber-program fasiliteres av SINTEF på vegne av en rekke bedrifter som bidrar med midler og timeverk inn i programmet.
  • Tilbyr studenter relevant arbeidserfaring i bedrifter i Mo i Rana, Orkanger og Porsgrunn.
  • De som bidrar i år til sommerjobbene i Nordland er: Mo Industripark AS, Elkem Rana, Celsa Armeringsstål, SINTEF Molab, Storvik (Mosjøen), Nordland Fylkeskommune, ACT, SIF, ACDC, og Sintef Helgeland.
  • Årets studenter har sett på 3 temaer:
    • Digitalisering og robotisering
    • Optimale energisystemer
    • KPI’er for bærekraftige innkjøp (Key Performance Indicators /nøkkelindikatorer).

 

Del Del Del