Fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland, tester Microsoft Hololens 2 (AR-briller) sammen med daglig leder i Techlab, Kay Tomas Fagervik Bertheussen.

Techlab baner vei for ny teknologi

1 juni, 2023 9:01 Del Del Del

I mars hadde Techlab endelig offisiell åpning i Gulbygget. Techlab er et innovasjonssenter for bedrifter, studenter, forelesere, elever og offentlig sektor, og skal øke bruken av og forståelsen for teknologi, robotikk og digitale verktøy.

Under åpningen fikk vi hilsener fra eiere og initiativtakere, en presentasjon av Techlab og planene fremover. Og selvsagt en liten teknologidemonstrasjon.

Et innovasjonssenter
Hovedoppgaven til Techlab er å gi bedrifter, studenter, forelesere, elever og offentlig sektor mulighet til å bli kjent med og teste ut nye teknologiske løsninger. Sammen med offentlige aktører og næringsliv skal Techlab bidra til å styrke innovasjonskraften og til å øke bruken av ny teknologi.

– Techlab er et samarbeid mellom Nord universitet, Nordland fylkeskommune og Mechatronics Innovation Lab. Vi fungerer som en teknologirådgiver og et innovasjonssenter for fylket, universitetet og næringslivet, forteller daglig leder i Techlab, Kay Tomas Fagervik Bertheussen.

Techlab er til først og fremst for fylket og universitetet i tillegg til næringslivet hvor de fokuserer på små og mellomstore bedrifter.

– Vi kommer inn som en uavhengig rådgiver, så det er en unik posisjon å være i, sier Bertheussen.

F.v.: Rektor ved Nord Universitet, Hanne Elenora Solheim Hansen, fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland, daglig leder i Mechatronics Innovation Lab, Lene Merete Liodden og fylkesråd for utdanning og kompetanse, Fredric Persson.

Forbereder elever for arbeidslivet
Fylket og universitetet ønsker at elevene som kommer ut fra VGS og fagskoler kjenner til den teknologien som de vil møte i arbeidslivet. Og dette vil Techlab være en naturlig del av.

– Vi vil løfte kompetansen til elevene slik at de er godt kjent med teknologien de skal bruke i arbeidslivet. Samtidig ønsker vi en tett knytning til næringslivet, nettopp for å forstå hvilket behov de. Lærere skal være i dialog med oss og sammen skal vi lage kurs for både lærere og elever, forteller Bertheussen.

Til tross for at Techlab er helt nyoppstartet er de allerede i dialog med skolene.

– Vi jobber nå med å skissere hvordan dette opplæringsopplegget kan se ut, og hva Techlab skal levere. Vi må først avdekke behovet, for så å skreddersy en opplæring. Poenget er at vi ønsker å utfordre og å engasjere de vi jobber med. Engasjerte mennesker trives og lærer bedre. Dette gjelder både under utdanning, men også for oss som allerede er i arbeidslivet. Målet er økt grad av teknologi for videregående skoler og fagskoler i hele Nordland, sier Bertheussen.

Det var et bra oppmøte under åpningen av Techlab.

En testlab for små og mellomstore bedrifter
For å jevne ut konkurransefortrinnene mellom store og små bedrifter, satser Techlab særlig på å gjøre teknologien tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter.

– Store bedrifter har muskler til å kjøpe teknologi, og ansette folk med spesialkompetanse. Men det er ikke alle som har tid eller penger til å skaffe seg teknologien og kompetansen på egenhånd. Her kommer Techlab inn i bildet, forteller Bertheussen.

– Vi kan hjelpe små og mellomstore bedrifter med tilgang til rådgivning og teknologi som gjør de mer konkurransedyktige. Vi skal være et tilbud til disse bedriftene slik at de for økt motstandskraft i et kompetitivt marked, sier Bertheussen. -På mange måter kan du kalle dette en testlab for små og mellomstore bedrifter, sier han.

Daglig leder i Techlab AS, Kay Tomas Fagervik Bertheussen, har akkurat motatt en bukett under åpningssermonien.

Teknologi
Hos Techlab vil man kunne få kompetanseløft innen en rekke teknologier, men nøyaktig hva de skal tilby avhenger av hvilke behov som avdekkes i dialog med skolene og næringslivet.

– Vi vil tilpasse tilbudet etter hva det er størst interesse for. Det er veldig mye snakk om og interesse i næringslivet for VR og AR i dag. Siden det er noe vi er veldig godt kjent med, så er det et naturlig sted å starte.

Etter hvert som Techlab blir bedre kjent med behovene til bedrifter, skolene og industrien, vil de kunne få et bredere tilbud.

– Vi vil kunne tilby kompetanseløft innen robotikk, sensorer, 3D-print, AI, ja egentlig alt som går under digitalisering, forteller Bertheussen. – Som teknologisk rådgiver vil vi kunne presentere mulighetene og begrensingene med ulik teknologi, vise til forskjellige leverandører og finne det beste løsningsforslaget til kunden, sier Bertheussen.

Techlab:

  • Techlab er et senter for opplæring og testing av digitale verktøy og teknologi lokalisert i Mo i Rana, hvor blant annet bedrifter, skoler og offentlig sektor kan teste moderne digitale løsninger uten å måtte ta store investeringer selv.
  • Techlab eier, leier og har kompetanse på teknologi, robotikk og digitalt utstyr.
  • Eid av Nordland fylkeskommune (46 %), Nord Universitet (46 %) og Mechatronics Innovation Lab (8 %).
  • Nettside: techlab.no
Del Del Del