Jon Hanto og Leni Bang hos Helse & Sikkerhet kan må tilby testing av åndedrettsvern på den enkelte bruker, for å kontrollere at masken er tettsittende nok og gir den beskyttelsen den skal.

Tester om støvmaska virkelig beskytter

6 mai, 2016 16:21 Del Del Del

En sjekk som tar en halvtimes tid kan gi et svar som kan bety svært mye for manges helse. Helse & Sikkerhet starter nå et prosjekt som skal bidra til sikker maskebruk i industrien.

Med avansert måleutstyr kan Helse & Sikkerhet SA nå gjennomføre kontroller av  åndedrettsvern, tilpasset den enkelte bruker.

– Vi kan finne ut hvor godt en vernemaske virkelig fungerer, og bidra til at hver enkelt finner frem til en maske som passer og beskytter, sier bedriftssykepleier og prosjektleder for masketetthetsprosjektet, Leni Bang.

– Feil bruk av maske eller feil maske kan gi en falsk sikkerhet, sier yrkeshygieniker Jon Hanto, og bekrefter at dette betyr at mange pliktoppfyllende industriarbeidere kan utvikle lunge- og luftveisrelaterte sykdommer og plager, på grunn av at de rett og slett har anvendt en maske som ikke har gitt den beskyttelsen man har trodd.

 

Frem med barberkniven

Ansiktsform, hodestørrelse, skjeggvekst: dette er faktorer som kan gjøre at en støvmaske ikke beskytter slik man tror.

– Jeg kan se at ingen av dere ville fått bestått en tetthetstest, sier Leni Bang til kollega Hanto og Gule Siders to utsendte.  Årsaken er at alle, mer eller mindre, har skjegg.

– Maskene tetter ikke godt nok dersom man har skjeggvekst, sier Bang, og slår fast at menn som må jobbe med tettsittende åndedrettsvern, de må nok gi avkall på å følge skjegg-trenden. Om man insisterer på skjegg, kan man få råd og veiledning om annet åndedrettsvern som ikke er tettsittende.

 

Maskerte øvelser

Selve masketesten tar omtrent et kvarter. Resten av tiden brukes til forberedelser og tilpasning på egen maske.

Testen utføres ved at en person anvender den masketypen som vedkommende bruker i jobb. En ventil monteres i masken, slanger kobles mellom ventilen og et måleapparat. Personen skal så gjennomføre sju ulike øvelser, bestående av pusteøvelser, tale og bevegelser.

Hver øvelse varer i nærmere halvannet minutt. Gjennom slangene suges luft inn i måleapparatet, som måler partikler innenfor og utenfor masken. Testutstyret, som også måler fine partikler, rapporterer fortløpende resultater.

– Dersom testen avdekker at masken ikke er tett, kan vi sjekke om den er riktig plassert og tilpasset og hvor den even- tuelt har lekkasjer. Viser det seg at masken rett og slett ikke passer, da må vi forsøke å finne frem til en masketype som passer personen, sier Leni Bang.

 

Betydelig behov

Helse & Sikkerhet er først ut i Nordland med et slikt tilbud om å teste vernemasker. Arbeidet med å utvikle tilbudet startet etter at Leni Bang hadde vært i Tromsø på et kurs ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Der ble det, blant annet, vist til at ved bruk av nytt utstyr og nye metoder, hadde UNN gjort interessante funn under et testprosjekt hos Syd-Varanger gruver.

Behovet for et slikt tilbud som det Helse & Sikkerhet nå kan tilby, bør være betydelig både hos aktører i og utenfor industriparken.

– I industriparken har vi tre store smelteverk, der svært mange av de ansatte anvender vernemasker. I tillegg bør dette være aktuelt for ansatte innenfor både jordbruk, gruvevirksomhet, oppdrett,   verksteder og andre næringer der man eksponeres for støv og fine partikler, sier Bang.

– En slik test kan bidra til at bedriftene bedre kan forebygge yrkesrelaterte lunge- og luftveissykdommer, som blant annet kols. Og så vil en slik test kunne bety svært mye for den enkeltes helse, sier bedriftssykepleier Leni Bang.

 

Et mobilt tilbud

Helse & Sikkerhet tilbyr å utføre masketetthetstester også ute på arbeidsplasser.

Masketestene som Helse & Sikkerhet utfører, gjennomføres i utgangspunktet ved Helse & Sikkerhets lokaler, i Mo Industripark. Men for arbeidsgivere som befinner seg et stykke fra Mo Industripark, kan det være upraktisk å sende ansatte til Mo for testing. Da er løsningen at Helse & Sikkerhet drar ut på bedriftsbesøk.

– Vi kan besøke arbeidsplasser andre steder, for utstyret som benyttes er mobilt, sier Leni Bang. Hun påpeker at det man tester med denne metoden, er om maskene, er tettsittende nok for den enkelte maskebruker, og ikke støvmengdene i inne i lokaler.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GuleSider_2_2016_s1 GuleSider_2_2016_s20 GuleSider_2_2016_s21

Del Del Del