Arkivbilde fra trafikkaksjonen høsten 2012

Trafikksikkersaksjon 7. oktober

3 oktober, 2014 12:46 Del Del Del

Den 7. oktober avvikles årets trafikksikkerhetsaksjon i Mo Industripark.

Dette skjer fra kl. 06:30 til 08:00 i fire av de fem portene inn til Mo Industripark. Dette gjelder hovedporten, Skansenporten, Hammerenporten og Rana Industriterminal-porten. Den siste er ny av året på grunn av den store aktiviteten på området, som følge av produksjonen ved Wasco Coatings Norway AS.

Også i år vil det delta personell fra flere av de største bedriftene under aksjonen.

 

En ny trafikksikkerhetsbrosjyre er laget, og den vil være tilgjengelig for distribusjon ute i bedriftene i Mo Industripark fra og med 7. oktober.

Under aksjonen vil denne nye trafikksikkerhetsbrosjyren bli delt ut, sammen med refleksvester og twist. Også i år er det trasfikkquiz, og frist for å svare på trafikkquizen er satt til 15. oktober.

 

Del Del Del