FLL-laget fra Båsmo ungdomsskole på omvisning i Mo Industripark, foran skraphåndteringen til Celsa Armeringsstål AS og gassklokka for mellomlagring av CO-gass. Celsa Armeringsstål AS er Norges største gjenvinningsbedrift.

TRASH TREK i FIRST LEGO Leauge

13 oktober, 2015 11:27 Del Del Del

Årets oppgave heter TRASH TREK, og det handler om avfall og hvordan vi håndterer det.

Oppdraget for lagene er, som i tidligere år, delt i tre og byr på utfordringer innenfor forskning og markedsføring, teknologi og samarbeid.

Lagene har fått inntil åtte uker fra oppgaven ble presentert til å skape og ferdigstille prosjektet. Den 7. november møtes alle lag i hele Skandinavia i sine lokale turneringer FIRST LEGO Leauge-konkurransen (FLL), for å konkurrere om de beste løsningene.

Det beste laget fra hver lokale FLL-turnering møtes så i Mo i Rana den 28. november for Skandinavisk finale.

Bakgrunnen for oppgaven er at vi alle har ting som vi er ferdige med å bruke og som vi trenger å kaste. Måten vi lager og håndterer de tingene på kan utgjøre en forskjell for mennesker, bedrifter og planeten vår.

I årets FIRST LEGO Leauge-oppgave er utfordringen å finne ut av hvordan vi vil rydde opp i avfallet vi produserer.

 

Robot, forskning og markedsføring

Alle lag blir vurdert på hvordan de løser oppgavene som helhet. Mens mange kjenner til at FLL handler om å bygge roboter og kjøre disse, så er dette kun en del av en helhetlig oppgave. Den har tre deler.

I forskningsoppgaven skal lagene selv definere et problem. De skal lete og forske på fakta rundt det, og presentere en ny og smart løsning. Under markedsføring skal de fortelle om forskningsprosjektet sitt.

I teknologioppgaven skal laget bygge robot og programmere denne til å løse oppgaver på robotbanen.

 

I TRASH TREK -prosjektet skal laget:

– finne et problem ved måten vi lager eller håndterer avfall på

– designe en nyskapende løsning på problemet dere velger

– dele problemet og løsningen med andre

Sammen finner de en utfordring med måten avfall håndteres på og forsøker å lære mer om det.

I vurdering av lagene legges det vekt på hvordan de samarbeider for å komme i mål med hele prosjektet. De skal også planlegge og lage innholdet til en stand, eller til en pit-utstilling som det heter i prosjektet.

I tillegg til de tre arbeidsområdene jobber FLL-lagene under FLLs kjerneverdier. De er de grunnleggende elementene som skiller FLL fra andre prosjekter av sitt slag.

 

Elever i Rana lærer om gjenvinning i MIP

Både laget fra Båsmo Ungdomsskole og laget fra klasse 7B ved Lyngheim skole tok kontakt med Mo Industripark AS for å få mer kunnskap om gjenvinning og behandling av avfall i industrien, som ledd i å forberede seg til FIRST LEGO Leauge-konkurransen.

Det førte til et første besøk i form av en dobbeltime med Ivar Hartviksen ved Lyngheim skole, der han informerte elevene om hva som skjer i bedrifter i Mo Industripark. Det var interesserte og spørrelystne elever, som ser på FLL som en spennende utfordring.

Båsmo ungdomsskole fikk omvisning i Mo Industripark, der de undersøkte mulige tema for sin forskeroppgave til FLL.

Det er påmeldt sju lag til den lokale finalen i Mo i Rana. De kommer fra fem forskjellige skoler; Korgen sentralskole, Nesna skole, Austbø skole, Lyngheim skole og Båsmo ungdomsskole.

 

Se artikkelen i PDF-format:

GSnr5_2015-12

Del Del Del