Avbildet fra venstre; Kjell-Idar Juvik, prosjektleder Mo i Rana Havn; Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder; Ole Erik Almlid, NHO-leder; Geir Waage, Ordfører Rana Kommune; Arve Ulriksen, adm. dir Mo Industripark AS; Stein Lier-Hansen, adm. dir. Norsk Industri; Jørn Eggum, leder fellesforbundet.

– Trepartssamarbeidet i Norge er verdifullt og fungerer godt

26 august, 2019 19:22 Del Del Del

Mo Industripark as, Rana Kommune og Mo i Rana Havn roser NHO, LO, Fellesforbundet og Norsk Industri etter at de i forrige uke sendte et felles brev til regjeringen med oppfordring om at dypvannskaiprosjektet i Mo i Rana må inn i Statsbudsjettet for 2020.

Samstemt
Under årets Arendalsuke satt topplederne i NHO, LO, Norsk Industri og Fellesforbundet rundt samme bord med Rana Kommune, Mo i Rana Havn, Rana Utviklingsselskap og Mo Industripark.

Agendaen var å diskutere hva som kunne gjøres for å sende et tydelig signal om at kapasiteten på en av de travleste terminalene i Norge er på bristepunktet, og at investeringer på nærmere 5 milliarder står i fare uten farledsutbedring og ny dypvannskai i industrihovedstaden i nord. Resultatet ble et felles brev til Regjeringen hvor de sammen ber regjeringen om komme med en tilsagnsfullmakt på 120 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020, slik at Rana Kommune kan få anledning til å forskuttere dette tiltaket.

Ole Erik Almlid (NHO), Stein Lier Hansen (Norsk Industri), Hans Christian Gabrielsen (LO), Jørn Eggum (Fellesforbundet), Geir Waage (ordfører Rana), Arve Ulriksen (Mo Industripark as), Kjell-Idar Juvik (Mo i Rana Havn KF), Ole Kolstad (Rana Utviklingsselskap) var blant de som deltok, og en samstemt forsamling ble enige om å jobbe sammen for at en tilsagnsfullmakt i statsbudsjettet for 2020 kommer på plass, etter at muligheten for å komme med i forskutteringsordningen for fiskerihavner og farleder glapp før sommeren.

Godt fornøyd med støtte
– Vi er meget fornøyd med samlet støtte fra NHO, LO, Norsk Industri og Fellesforbundet i dypvannskaisaken og vi er glade for at de ser oss. Vi forventer nå at regjeringen legger dette inn i statsbudsjettet for 2020 som det jobbes for fullt med i disse dager, sier Arve Ulriksen adm.dir. i Mo Industripark AS og tilføyer at en slik samlet uttalelse viser at trepartssamarbeidet i Norge er verdifullt og ikke minst fungerer godt.

Prosjektet til Rana er det eneste industrirelaterte farledsprosjektet som søkte på forskutteringsordningen, men ble ikke prioritert da Regjeringen nylig tildelte 550 millioner kroner til 6 av de 11 omsøkte prosjektene. Rana-søknaden var på 120 millioner kroner.

Milliarder i ringvirkninger
– Havnetrafikken øker, noe som er en ønsket utvikling spesielt i et miljøperspektiv. I tillegg til kapasitet, er allerede manglende dybde et problem. Dette gjør at mange av de over 100 bedriftene i Mo Industripark hindres fra å vokse videre. Disse bedriftene konkurrerer steinhardt på verdensmarkedet. Det er derfor helt nødvendig å investere i bedre havn og farled i Rana, sier Ulriksen.

Sjøveien er det eneste gode alternativet, både for råstoff inn og ferdigprodukter ut av Mo Industripark. Det er også det mest miljøvennlige.
– Store investeringer står i fare om det ikke raskt finnes en løsning for utbedring av farleden (mudring) utafor den planlagte dypvannskaia. Farledsprosjektet i Mo i Rana vil utløse investeringer og gi ringvirkninger som mangedobler det staten bidrar med, og vil styrke konkurransekraften i regionen, sier Ordfører Geir Waage.

Klart til gjennomføring
Miljøgeologiske og geotekniske arbeider er utført og lagringstillatelse er gitt av Fylkesmannen.
– Prosjektet er klart til gjennomføring så snart midler til mudring foreligger. Tiltaket vil også bidra til å rydde opp i gamle synder med forurensing i Ranfjorden fra den tiden staten drev jernverk og koksverk i Mo i Rana, sier Kjell-Idar Juvik, prosjektleder i Mo i Rana Havn KF.

Prosjektet, som inkluderer miljømudring, vil gi ny dypvannskai med 18 meters dybde, er avgjørende for videre utvikling og vekst i industrihovedstaden i Nord-Norge, og vi forventer at Regjering og Storting nå lytter til NHO, LO, Norsk Industri og Fellesforbundets leder. Vi kan ikke vente til siste halvdel av NTP (2024-2029) hvor prosjektet ligger inne, avslutter Ulriksen og Waage.

Del Del Del