Kontroll av slitte dekk er viktig for bedrifter o Mo Industripark.

Trygg trailer

18 desember, 2014 14:04 Del Del Del

Celsa Armeringsstål AS er en av bedriftene i Rana som er med i prosjektet Trygg Trailer. Tidlig i høst gjennomførte bedriften sin første samling for vinteren på Mo for å oppfriske kunnskap i forbindelse med Trygg Trailer. Celsa fikk besøk av Walter Søraas fra Statens Veivesen, Salten distrikt, som holdt foredrag om dekk og regler om dette for tyngre kjøretøy.

På samlingen deltok et tjuetalls personer, og de var også på observasjonsrunde utenfor Celsa Ferdigvarelager og gjennomførte der en kontroll av en av trailerne som skulle laste materiell fra Celsa Armeringsstål AS. Der møtte de en hyggelig trailersjåfør fra nord som hadde alle sine ting i orden. Både dekk og kjettinger ble omhyggelig kontrollert.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s18

Del Del Del