Forsiden av Gule Sider nr. 2, 2015

Utfordrende nytt år

7 april, 2015 12:42 Del Del Del

Flere nyvinninger preget virksomheten i Ranaindustrien i 2014, med oppstart ved Wasco Coating Norway AS og produksjon av sugeankre ved Momek Fabrication AS. Samtidig klarte Celsa Armeringsstål AS å beholde sin konkurransekraft i det skandinaviske markedet. For Rana Gruber AS ble året svært negativt, med svært lave priser i jernmalmmarkedet.

Usikkerheten for 2015 er stor for flere av bedriftene, med tøffere konkurransesituasjon, svekkede rammebetingelser og fall i investeringer innenfor olje og gass.

Se oppsummering for 2014 og utsiktene framover for flere av bedriftene, på side 2-4.

De enkelte artiklene er publisert for seg – se www.mip.no/nyheter

 

 

 

Del Del Del