Gjenvinning

 • 4 mai, 2016

  Under Arctic Race of Norway skal Mo Industripark AS demonstrere gjenvinning og bærekraft i praksis.
 • 3 mai, 2016

  Tre forskere ved Nordlandsforskning har skrevet en kronikk som blant annet omhandler industriens rolle i det grønne skiftet. «De kulturelle, sosiale og økonomiske aspektene ved det grønne skiftet er derfor helt avgjørende – ikke bare for naturen og industrien, men også for menneskene som skal jobbe, leve og forme morgendagens Norge. Bare gjennom en bred og tverrfaglig tilnærming kan vi sikre et helhetlig kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre det grønne skiftet i Norge.»
 • 15 april, 2016

  Driftsdirektøren i Mo Industripark AS skolerte EU-rådgivere på studietur.
 • 29 februar, 2016

  Mo Industripark (MIP), den ledende industriparken i Nord-Norge, har valgt Gaia å utvikle og implementere bærekraftindikatorer for å vurdere bærekraften i produksjon og produkter i industriparken.
 • 21 februar, 2016

  Under en prøvetur med Anleggs-Service nye feiebil ble det feiet opp over fem tonn støv på E6.
 • 19 februar, 2016

  Bellona peker ut Mo Industripark og ACDC som datasenter-prosjektet i nord med best utgangspunkt.
 • 19 februar, 2016

  Hva er de industrielle behovene innenfor sirkulær økonomi og framtidens produksjon? Det var spørsmålet.
 • 19 februar, 2016

  Stein fra Skamdalen og Urlandå gir nytt tomteareal ved Rana industriterminal.
 • 19 februar, 2016

  Antall døgnoverskridelser ble i 2015 nesten halvert, sammenlignet med 2014. Støvkonsentrasjonene har ikke vært lavere siden målingene startet.
 • 5 februar, 2016

  Hafenstrom AS og Mo Industripark AS har søkt Enova om finansiering av landstrømanlegg ved Rana Industriterminal AS (RIT). Dette vil bidra til Mo Industriparks målsetting om å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet. Etter hvert kan flere havner komme etter.
 • 22 januar, 2016

  Gjennom FoU-løft Helgeland har man sett nærmere på muligheten for en permanent SINTEF-etablering i regionen. – Vi er ikke helt i mål med konklusjonen ”SINTEF skal være permanent på Helgeland”, men vi jobber med det som mål, sier Jack Ødegård, forskningsdirektør i SINTEF.
 • 19 desember, 2015

  – En spennende og visjonær samarbeidspartner. Dette sier Nordlandsforsknings forsker Maiken Bjørkan, om samarbeidet med Mo Industripark AS (MIP AS) og bedrifter i industriparken.
 • 16 desember, 2015

  Deltakelse i Arena-prosjekt er viktig for å løfte industribyen Mo i Rana opp og frem. – Gjennom dette blir vi løftet opp i den divisjonen vi fortjener å være, sier adm.dir i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.
 • 16 desember, 2015

  Samtidig som prosjektet ”FoU-løft Helgeland” nærmer seg slutten, drøftes rammene for en permanent SINTEF-etablering på Mo.
 • 16 desember, 2015

  Når Reidar Lillejord sitter bak rattet i den nye feiebilen til Anleggs-Service AS, da er han BATman i kamp mot svevestøvet.
 • 14 desember, 2015

  Kommunens miljøvernrådgiver, Allan Berg, lot seg imponere da han fikk tatt en titt på Anleggs-Service sin nye feiebil.
 • 12 desember, 2015

  Bedrifter fra Mo Industripark og fra øvrig kraftforedlende industri i Nord-Norge er invitert til Peter F. Hjorth-seminar ved Universitetet i Tromsø, som arrangeres 16. mars 2016.
 • 25 november, 2015

  Zerokonferansen er Norges største miljøtiltak med over 11000 deltakere. Konferansen ble nylig arrangert for tiende året på rad, hvor tema i år var de grønne spydspissene.
 • 10 november, 2015

  Tema for KrFs besøk til Mo Industripark var i hovedsak hvordan Norge kan øke takten i «det grønne skiftet», og nestleder Dagrun Eriksen i KrF var svært opptatt av de erfaringene og ambisjonene som man har i Mo Industriparken på dette feltet.
 • 7 november, 2015

  Det var laget fra Austbø LegoMafia som lørdag ettermiddag kunne juble som årets vinner av den regionale finalen i Mo i Rana; som FIRST LEGO Leauge Champion 2015.