Skal ligge på fremsiden

 • 30 april, 2014

  Jan I. Gabor er ansatt som ny markedssjef / Vice President Marketing i Mo Industripark AS (MIP AS). Han vil begynne 1. mai 2014, først i en overgangsperiode frem til 31. oktober på deltid som utleid fra Rana Utviklingsselskap AS. Etter dette vil Gabor jobbe fulltid for MIP AS.
 • 20 april, 2014

  – Vi skal bidra til å senke terskelen for bedrifter til å starte forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU). Vår jobb som kompetansemeglere er å være en døråpner begge veier – fra bedrifter til FoU-miljøer og omvendt, forteller de to kompetansemeglerne, Monica Paulsen og Monica Hagen ved Kunnskapsparken Helgeland AS.
 • 18 april, 2014

  – Vi er i sluttfasen for å klargjøre til produksjonsstart, og vi retter oss inn på oppstart etter påske. Dette sier forretningsutvikler Vivian Lorentzen ved Wasco Coatings Norway AS.
 • 14 april, 2014

    – For å lykkes er vi nødt til å ha et godt team, med koordinator, dyktige sveisere, og ikke minst sveiseprosedyrer, sier Geir Steinbakk i Momek Fabrication AS. Steinbakk er avdelingsleder for det nyoppbygde hviteverkstedet, en langsiktig satsing bedriften har gjort for å styrke sin posisjon i forhold til leveranser til olje- og gassmarkedet. […]
 • 12 april, 2014

  Fredag 28. mars mottok Wasco Coatings Norway AS den første forsendelsen av rør. Hele forsendelsen ble losset i løpet av vel ei ukes tid og lagt ut på lagerområdet ved Rana Industriterminal.
 • 12 april, 2014

  Finansministeren besøkte Miras Grotnes AS og Mo Industripark-konsernet, der adm. dir. Arve Ulriksen presenterte konsernet og øvrig industri og virksomhet i industriparken. Det ble god tid til å drøfte sentrale problemstillinger, og spesielt den aktuelle saken om differensiert arbeidsgiveravgift.
 • 24 mars, 2014

  Mandag 24. mars besøkte olje- og energiminister Tord Lien flere bedrifter i Mo Industripark, der blant annet besøk ved Momek Group AS og Wasco Coatings Norway AS sto på programmet.
 • 17 mars, 2014

  – Allerede i regjeringserklæringen ble det nedfelt som første punkt å styrke konkurransekraften for norsk fastlandsindustri, sa han og mente det var mye bra i mineralstrategien som Stoltenbergregjeringen presenterte i 2013. – Vi skal beholde det beste, og så vil vi styrke den med større gjennomføringskraft, sa statssekretær Eirik Lae Solberg ved GeoNorkonferansen i Mo i Rana.
 • 16 mars, 2014

  Statoil ligger godt foran planen på 450 mill. kroner i ringvirkninger. De ser gjerne at man også oppnår mer enn planlagt, og hittil har denne utbyggingen gitt 365 nye årsverk i 2013, sa områdedirektør Hans Jakob Hegge i Statoil under Aasta Hansteenseminaret i Mo Industripark 13. februar.
 • 12 mars, 2014

  Gule Sider har stilt tre korte spørsmål til en rekke av bedriftene i Ranaindustrien ved årsskiftet, om 2013 og utsiktene framover.
 • 12 mars, 2014

  – Det er spennende å få være med å utvikle denne prosessen. Jeg tror alle ansatte i produksjonen mener det samme. Det medfører litt mer arbeid, samtidig som det er spennende og utfordrende for oss alle, sier prosessingeniør Adrianne Løkås ved Celsa Armeringsstål AS.
 • 18 februar, 2014

  Jernbaneverket anbefaler oppgradering av Dunderlandsbanen og at dette forsøkes innplassert i første planperiode.
 • 29 januar, 2014

  MIP Magasinet 2014 har som tema: Ung i industrien. Her finner du lenker til artiklene.
 • 17 januar, 2014

  MFC Industrial Ltd. (MCF) og FESIL Invest AS har blitt enige om en avtale som innebærer at MFC kjøper FESIL AS inklusive datterselskapene FESIL Rana Metall AS og FESIL Sales AS. FESIL Invests eierandeler i FESIL Lilleby AS og Mo Industripark AS inngår ikke i avtalen.
 • 10 januar, 2014

  Arve Ulriksen er ansatt som ny administrerende direktør i Mo Industripark AS. Han tiltrer 31. mars.
 • 27 desember, 2013

  ViVilHeim-treffet i Rana ble avholdt fredag 27. desember på Campus Helgeland. Innledere var fra Momek Group AS, Inkubator Helgeland AS og Rica Meyergården Hotell. Gule Sider intervjuet tre av deltakerne.
 • 21 desember, 2013

  Celsa ferdigvarelager er nå i drift, og samtidig er det innført nye sikkerhetsrutiner for all transport til og fra ferdigvarelageret, samt for all ferdsel i bygget. All ferdsel skal i bygget skal godkjennes av Mo Industritransport AS, som operatør i Celsa ferdigvarelager.
 • 20 desember, 2013

  Plattformsjef Sverre Østerdal på Skarvskipet er opptatt av at de som vil selge varer og tjenester til olje- og gassindustrien må kjenne sin besøkelsestid. – Samarbeid er helt sentralt for lokale og regionale aktører, understreker han.
 • 20 desember, 2013

  Industrivernet ved Rana Gruber AS teller i dag 89 personer til sammen, i Vika og på Heia. De er organisert med ei gruppe som er på dagtid, og ei gruppe for hvert skiftlag. Det skal minimum være sju personer som kan møte ved utrykning uansett når på døgnet dette skjer.
 • 20 desember, 2013

  Getel AS er for mange et nytt firma i Mo i Rana. Navnet har de fra ordspill på navnet Getel: Gem of the electronics, som nettopp betyr ”Elektronikkens juvel”. Selskapet produserer og leverer LED-belysning, primært til bedriftsvaremarkedet.