Varsel: Vedlikeholdsarbeid pågår på RIT-kaia

11 juli, 2018 9:31 Del Del Del

MIP AS utfører vedlikeholdsarbeider på RIT-kaien i perioden 06.07-20.07.2018. Dette er arbeider som må utføres kontinuerlig i den korte sommerperioden det er feriestans hos prosessbedriftene. Arbeidene kan i perioder medføre noe støy, men dette vil begrenses så mye som mulig.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre for naboer og øvrige berørte.

Henvendelser knyttet til dette kan rettes til MIP Eiendom ved Pål Høsøien: Mob: +47 951 52992.
E-post:

 

Del Del Del