Formann elektro, Svein Kristensen (t.v.), og formann mekanisk, Odd Øystein Bjørsvik er klar for en omfattende vedlikeholdsstopp på både ovn fem og ovn seks, like over påske. Bjørsvik er prosjektleder for stansen, der 130 personer skal være i sving i tre uker.

Vedlikeholdsstopp ved Fesil Rana Metall

26 mars, 2013 11:36 Del Del Del

Begge ovnene ved Fesil Rana Metall AS skal stoppe for vedlikehold like over påske. Først skal ovn 5 legges ut, og deretter tas ovn 6. Stoppen beregnes å vare i tre uker.

– Søndag 7. april tar vi ut ovn 5 for vedlikehold. Det er da nesten 3 år siden den sist var stanset for lengre vedlikehold. Stansen vil pågå i 10 dager slik at starter vi opp igjen den 17. april.

Dette forteller verksdirektør Tommy Tunstad ved Fesil Rana Metall AS.

Få dager etter at ovn seks er satt i drift igjen, søndag 21. april, tas ovn 6 for vedlikehold. Det er da 2 år siden den sist var stanset for lengre vedlikehold. Stansen på ovn 6 vil pågå i sju dager, og det er beregnet oppstart igjen den 28. april.

– Det meste av det som skal gjøres er utskifting og vedlikehold av slitedeler på selve ovnene. Av annet større arbeid vil jeg nevne at en tappehallskran skal byttes ut. Dette arbeidet vil ta to til tre uker og er årsaken til at ovnsstansene tas etter hverandre, sier Tunstad.

I alt er det om lag 20 mann fra egne mannskaper som blir engasjert med ovnsstoppene. I tillegg leier Fesil Rana Metall inn om lag 110 personer, hovedsakelig fra lokale firma. Til sammen er det 14 lokale firma som er engasjert i vedlikeholdsarbeidet ved Fesil Rana Metall i de tre ukene ovnsstansene pågår.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 2, 2013. Klikk her: GS2_8_2013

Del Del Del