I Rana besitter vi for øvrig en omstillingskompetanse som store deler av oljeindustrien burde ha god bruk for. Vi er derfor ikke smittet som mange andre bedrifter lengre sør med altfor høye kostnader som ikke er bærekraftig.

Velkomsttale til statsminister Erna Solberg

3 september, 2015 12:56 Del Del Del

Hjertelig velkommen til Mo Industripark!

Av adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS

 

Først vil jeg ønske Statsminister, samferdselsminister, ordfører, og ordførerkandidat i Rana, alle besøkende og inviterte gjester hjertelig velkommen til Mo Industripark!

Velkommen til gullkysten Nordland, Helgeland og Rana. Velkommen til en region som klør etter å få ta et større nasjonalt ansvar for sysselsetting og verdiskapning.

Hvorfor? – Fordi vi i vårt fylke sitter på et betydelig ressursgrunnlag som landet i nåværende situasjon har mer enn god bruk for. Nordland har vekst som for første gang overgår landet for øvrig. Den kraftforeldende industrien har løftet seg og har benyttet de senere år på å opparbeide seg konkurransekraft i globale markeder.

I Rana besitter vi for øvrig en omstillingskompetanse som store deler av oljeindustrien burde ha god bruk for. Vi er derfor ikke smittet som mange andre bedrifter lengre sør med altfor høye kostnader som ikke er bærekraftig.

Vi er klar for vekst, og i denne sammenheng kan AS Norge få mye igjen for hver investerte krone i vekststimulerende infrastruktur. Vi ber om enda mer samhandling mellom Stat og denne regionen i forhold til den utfordring nasjonen står overfor.

Du får av meg et klart og tydelig råd: Ta vår landsdel i bruk!

Vi har potensialer for vekst i nær sagt alle våre bransjer; Oppdrett, kraftforeldende industri – og her inkluderer jeg datasenter industrien, mineralnæringen, transport og logistikk, olje- & gass-næringen, og ikke minst reiselivsnæringen.

Før jeg sier noe mer ønsker jeg, i en industriell setting, å gi ros til regjeringen for satsing på E6 i fylket, og den planlagte reduksjon i el-avgiften for datasenter-industrien, og ikke minst en offensiv holdning til samferdselstiltak.

Hva skal til for å løfte Rana og Helgelands regionen ytterligere?

Gitt at økt verdiskapning og sysselsetting har høy prioritet så vil jeg komme med følgende innspill:

  • Mo Industripark har allerede vunnet Norgesmesterskapet i energigjenvinning, og vi har store ambisjoner innenfor miljø og bærekraft. Hos oss ligger det muligheter som kan gjøre oss til et nasjonalt fyrtårn som vil gi stor politisk gevinst for en regjering som vil samarbeide med oss. Vi er her i ferd med å innlede et tett samarbeid med Universitet og også forskning på dette punkt.
  • Datasentersatsingen i Rana og Nordland må ha tilgang på industrielt fibernett hvis vi skal være attraktive og kunne utnytte det store kraftoverskuddet i fylket, og gjøre datasenter-industrien i verden grønnere.
  • Vi må få på plass et regime innenfor mineralnæringen som matcher våre naboland, og offentlig saksbehandling må i denne sammenheng effektiviseres betydelig.
  • Helgelandsregionen må sikres en skikkelig flyplassløsning som moderne jetfly kan operere på. Dette er et veksttiltak som næringslivet har etterspurt i mange år. Dette vil være det viktigste vekstimulerende tiltaket for både industri og reiseliv på Helgeland.
  • Det må satses på opprustning av Nordlandsbanen, og på kort sikt peker jeg helt klart på Dunderlandsbanen.
  • I tillegg må det satses på tverrgående forbindelser øst-vest som vil knytte oss tettere sammen med store kunnskaps- og industriregioner i Sverige og Finland. Denne aksen har store vekstmuligheter for oss på Helgeland og for Nordland.

I gårdagens Rana Blad ble det slått opp at Wasco Coating Norway her i Mo i Rana har sagt opp sine ansatte i påvente av beslutning om inngåelse av nye kontrakter. Dette merker vi for øvrig lite til i Rana fordi vi har så mange ben og stå. Det håndterer vi fint og andre næringer i Rana har på mange måter absorbert denne nedbemanningen. Når det er sagt så rammes også Helgeland og Rana av nedskjæringene innenfor olje- & gassektoren.

Statsminister: Skal jeg komme med råd i denne sammenheng så bør regjerningen bidra til høyere leteaktivitet i Norskehavet. Jeg ber dere også om å inkludere en områdeløsning i tråd med uttalelsene fra oljedirektør Bente Nyland.

Jeg vil også be dere om å utvikle en politikk for videreføring av gassrør nordover. Rana er for øvrig spent på utfallet over tildelingen av rørkontrakten til Johan Sverdrup. Det vil være en stor bonus for oss om også dette prosjektet blir lagt til Rana.

Jeg vil avslutte med å si at Mo i Rana har betydelig utviklingsmuligheter som logistikknutepunkt, men også som knutepunkt for datakommunikasjon på nasjonalt og nordisk nivå. Denne muligheten kommer jeg personlig til å flagge sterkt i tiden fremover. Og ønsker regjerningen å komme i historiebøkene for noe positivt her i Nord, så bør vi sette oss samme. Sammen kan vi flytte fjell.

Takk for oppmerksomheten!

 

 

Del Del Del