Fylkesrådsleder Tomas Norvoll på Nordlandskonferansen 2017

Videregående skole inn i grønt industriskifte

13 januar, 2017 11:24 Del Del Del

Fylkesrådet satser på gjenvinning og sirkulær økonomi, og støtter etableringen av et nasjonalt toppindustrisenter tilknyttet Mo industripark. I tillegg skal videregående skole koples på laget.

 

– Sirkulærøkonomien må få en tydeligere rolle innenfor den kraftforedlende industrien, argumenterer fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

EU-kommisjonen presenterte i 2015 et veikart for en sirkulær økonomi i Europa. Her beregner de at tiltakene i EU-pakken vil skape 580 000 nye arbeidsplasser i EU frem mot 2030.

 

Framtidsrettet økonomi

Mo Industripark er et av de fremste miljøene som jobber målrettet med sirkulær økonomi. Gjennom prosjektet MIP Bærekraft har de systematisert en storsatsing på gjenvinning.

– Dette har gitt et konkurransefortrinn sammenlignet med utenlandske bedrifter. Tiltakene gir Mo Industripark en årlig energigjenvinning på nærmere 390 GWh. At de nå har målsetting om å øke denne til 600 GWh årlig er svært spennende. Det tilsvarer en årlig produksjon fra hele Alta kraftverk underbygger Norvoll.

 

Grønt skrapstål

I november i fjor åpnet Celsa nye produksjonslokaler i industriparken.

– Celsa armeringsstål representerer, ikke bare Norges, men Nordens største gjenvinningsmiljø av skrapstål. I samarbeid med de andre bedriftene i industriparken får de dette til gjennom omfattende gjenbruk av vann og materialer – og gjenvinning av energi og biprodukter. De leverer altså verdens grønneste skrapstål, argumenterer Norvoll.

 

Vil starte i videregående

Når Mo Industripark er norgesledende innen sirkulær økonomi ønsker utdanningsråd Hild-Marit Olsen (Ap) å ta sin del av framtidsansvaret, og vil ha relevante fag inn i videregående skole.

– Vi skal levere den fagkompetansen som næringslivet i regionen har behov for. Både gjennom forskerlinja og de yrkesfaglige utdanningene ved Polarsirkelen videregående skole, er det naturlig å se på hvordan dette kan koples mot det planlagte toppindustrisenteret. Vi snakker her om et grønt skifte innen industrien. Da skal vi levere både realfagstudenter og fagarbeidere med kunnskap og bevissthet på hvilke muligheter sirkulær økonomi representerer, sier utdanningsråd Olsen.

 

Tekst: NFK/Thor-Wiggo Skille

Del Del Del