Vil du bli prosjektleder hos MIP Kraftnett?

27 mai, 2016 11:19 Del Del Del

 

Prosjektleder Nettdrift

MIP Kraftnett søker etter en person med utdannelse som ingeniør/bachelor eller Master i Elkraft-teknikk, gjerne med kjennskap til generell nettdrift samt systemer for måling og avregning.

Hovedarbeidsområdene vil være relatert til generell nettdrift, fra styringssystemer og opp til 132 kV-anlegg, arbeid med måling, avregning og tariffering. I tillegg vil du jobbe med aktuelle tekniske prosjekter, samt andre drifts- og prosjektrelaterte oppgaver i avdelingen. Den vi ansetter vil også delta i avdelingens vaktordning.

Vi søker en medarbeider med gode kommunikasjonsevner, som kan jobbe både selvstendig og i team, som har førerkort minimum klasse B/BE samt innehar gode datakunnskaper. Personlige egenskaper som resultatorientering, systematikk og samarbeidsevne vil også bli vektlagt ved ansettelse.

Tiltredelse og lønn etter avtale. Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen kan du henvende deg til avdelingsleder Odd Husnes, på telefon 957 00 098.

Søknadsfrist: 20. juni. 

Send søknad med CV på epost til .

MIP Kraftnett og Mo Industripark AS:

MIP Kraftnett er en av fem driftsavdelinger i Mo Industripark AS. Avdelingen driver kraftdistribusjon innenfor hele Mo Industriparks område, og har område-, anleggs- og omsetnings-konsesjon. Avdelingen har i dag tolv ansatte, med syv ingeniører og fem montører. Vi ivaretar alle funksjoner i et nettselskap, herunder drift, vedlikehold og modernisering av alle anlegg, tariffering, måling, avregning, teknisk og økonomisk rapportering, med mer.

Mo Industripark AS eier og driver en av landets største industriparker, med 110 bedrifter og mer enn 2300 ansatte.

Del Del Del