Vil du lede synlighets- og omdømmearbeid i en spennende industriregion?

26 mars, 2021 16:45 Del Del Del
Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Vår leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i MIP skal ta fatt på nye utfordringer og vi søker nå hennes etterfølger.

Som leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i MIP vil du arbeide både for selskapet og sammen med industrien i en av de mest spennende industriregionene i Norge.

Hovedarbeidsområder er:

  • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid på flere flater
  • Nærings- og industripolitikk
  • Nettverksbygging lokalt, regionalt, nasjonalt og delvis internasjonalt
  • Beredskaps- og krisekommunikasjon
  • Selskapets representant i ulike prosjekter/initiativer/arrangementer
  • Personal og budsjettansvar
  • Delta i konsernets ledergruppe
  • Tilrettelegge og gjennomføre ulike besøk til Mo Industripark
  • Prosjektutvikling og prosjektledelse

Personlig profil

Vi søker en person med arbeidskapasitet som er strategisk, handlekraftig, strukturert og utviklingsorientert. Du er selvdrevet og systematisk, kreativ og flink til å kommunisere og bygge nettverk. Du trives med å jobbe på tvers av ulike sektorer med industrirelaterte spørsmål og samtidig evner å ha god oversikt over pågående prosesser. Du trivs med å være en lagspiller, men er komfortabel med å drive frem initiativ på egenhånd. Du må være synlig, ha god forretningsmessig forståelse samt tenke helhetlig og langsiktig, samtidig som du tar utfordringer på strak arm.

Ønsket bakgrunn

Søkere må ha relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå (master), og ledererfaring vil være en fordel. Lang relevant erfaring kan kompensere for formelt utdanningskrav. Det er en fordel om du er godt kjent med bruk av kamera og verktøy som indesign og photoshop samt erfaring og kunnskap i bruk av SoMe. Erfaring fra arbeid med nærings- og industripolitikk samt kommunikasjons- og informasjonsarbeid er ønskelig. Nettverk nasjonalt og internasjonalt er en fordel. Søker må beherske både norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Arbeidssted er Mo i Rana.

Vi tilbyr en svært spennende jobb i et industrikonsern i vekst og utvikling samt konkurransedyktige betingelser og pensjonsordninger.

Spørsmål: For spørsmål om stillingen, kontakt administrerende direktør Arve Ulriksen på telefon 950 30 319, eller Harriet Havdal i Essensi AS på telefon 477 53 589.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 25. april via www.essensi.no. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt og i tråd med GDPR.

Om arbeidsgiveren

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Hovedoppgaven for MIP AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

Selskapet er organisert i tre driftsavdelinger. Mo Industripark as er morselskapet i MIP-konsernet og har tre datterselskap: Rana Industriterminal AS, Mo Fjernvarme AS og MIP Industrinett as. MIP AS har 55 ansatte og konsernet har 118 ansatte.

Mo Industripark omfatter i dag bl.a. 108 bedrifter med omlag 2500 sysselsatte, 7,5 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350 000 m2 og distribuert energi er nærmere 2000 GWh. I tillegg er Mo Industripark vertskap for Norges første battericellefabrikk etablering som vil sysselsette inntil nye 1500 arbeidstagere. I Mo Industripark arbeides det også med realisering av nye grønne industrielle prosesser så som karbongfangst, bruk og lagring og hydrogenproduksjon samt tilhørende prosessindustrietableringer. Vår visjon er Grønn Industripark i Verdensklasse

Del Del Del