Markedssjef i Mo Industripark AS, Jan Gabor, inviterer lag, personer og foreninger til å søke sponsormidler for 2018.

På utkikk etter sponsorer?

10 november, 2017 9:42 Del Del Del

Hvert år inngår Mo Industripark AS sponsoravtaler med ulike lag og foreninger på Nord-Helgeland. Nå er det mulig å søke sponsormidler for 2018.

Mo Industripark AS er en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana. Derfor ønsker vi å være en positiv medspiller gjennom å støtte aktivitet som fremmer bolyst, rekruttering og samfunnsengasjement.

Sponsormidlene skal bidra til å skape utvikling, trivsel og positivt engasjement. På lang sikt håper man at dette kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting.

– Siden 2014 har Mo Industripark AS gjennomført årlige søknadsrunder for sponsorstøtte, sier markedssjef, Jan Gabor.

Mo Industripark AS skal støtte tiltak som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for regionen og næringslivet.
– I 2017 har vi støttet cirka 40 lag, personer og foreninger.
Mo industripark AS gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vektlegges tiltak som styrker rekruttering til industri og industrirelatert virksomhet, fremmer interesse for fagopplæring, realfag og lokalkunnskap. Lokale aktiviteter som retter seg mot barn og ungdom vil bli prioritert.

– Mo Industripark AS er glad for å kunne støtte tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen gjennom de midlene selskapet bruker til sponsing. Det er gledelig å se at flere av de vi sponser hevder seg både nasjonalt og internasjonalt, sier Gabor.

Dersom du ønsker å søke sponsormidler kan du sende en skriftlig søknad til eller vanlig post.
Les mer om hvordan du søker her https://www.mip.no/mip-konsernet/samfunnsansvar/

Søknadsfrist for årets sponsormidler er 08.12.2017.

Del Del Del