Sikkerhetssjef Richard Erlandsen.

Vil forhåndsvarsle øvelser

6 november, 2018 15:58 Del Del Del

For å være skjerpet i en eventuell nødsituasjon er regelmessige øvelser sentralt. Sikkerhetssjef i Mo Industripark, Richard Erlandsen, ønsker å melde fra om planlagte øvelser som kan være synlig for publikum for at folk skal føle seg trygge.

Viktig å være forberedt
MIP Sikkerhetssenter utdanner og trener industrivernpersonell, røykdykkere, sjåfører som skal ivareta slukkeberedskap etter veien, personell som skal utføre varmt arbeid og de som har ansvaret for å bruke brannslokkere i egen bedrift i tilfelle brann.

– Skal man bli god i noe, må det øves. Det er like gjeldende i beredskapssammenheng som i alle andre. For å skape reelle brannsituasjoner personell kan øve på, vil det tidvis bety noe utslipp av røyk og flammer fra øvingsfeltet, men er dessverre nødvendig for å utdanne den som skal kunne gjøre en innsats når det måtte trenges som mest, forklarer sikkerhetssjefen.

Han forteller at kurseltakerne kommer i hovedsak fra distriktet, men også øvrige deler av Nordland er representert.
– Målet med disse øvelsene er å øke tryggheten for alle som kan bli utsatt for brann gjennom å bedre forståelsen av hvordan brann oppstår og slukkes, hvordan hurtig respons fra involvert personell kan minske skader og hvordan riktig håndtering av hendelsene sikrer effektiv brannbekjempelse og kan redde liv og verdier, sier Erlandsen.

Ansvar for industrivernberedskapen
MIP Sikkerhetssenter er en viktig del av det felles Industrivernet  i Mo Industripark (MIP) som til sammen utgjør rundt 80 personer, der et klart flertall er røykdykkere. På brannstasjonen i MIP er det alltid minst to mann på vakt som er klare til å rykke ut til eventuelle hendelser i parken på et par minutters varsel. Industrivernet er utstyrt med egen røykdykkerbil, brannbil og ambulanse som er stasjonert ved MIP Sikkerhetssenter, og som betjener hele industriparken ved brann og ulykker. Takket være et skjerpet fokus på HMS blant bedriftene i Mo Industripark, går det heldigvis lang tid mellom de alvorlige hendelsene.

Planlagte øvelser fremover
I november har sikkerhetssenteret flere planlagte øvelser som vil kunne være godt synlig for folk i og utenfor industriparken. Det vil bli brukt både kunstig og ekte røyk på disse øvelsene.
– Når vi gjennomfører kurs og øvelser ønsker vi gjerne at publikum skal føle seg trygge på at det ikke er noe alvorlig som har skjedd og kommer derfor å opplyse om kommende øvelser på Facebook-siden til Mo Industripark AS forteller Erlandsen og tilføyer Øvelsene er av varierende størrelse og skjer såpass hyppig at det vil ikke være hensiktsmessig å rykke inn annonse i avisen hver gang for eksempel.

– Øvelser for vår egen del eller eksterne kunder er ikke noe nytt, det har vi hatt bestandig, men det at vi gir beskjed om dem er nytt. Vi er spent på om vi får noen respons, men vi mener det er positivt at folk føler de har litt oversikt over hva som skjer i lokalsamfunnet sitt, avslutter sikkerhetssjefen.

 

Øvelser som gjennomføres i november: 

7/11 og 8/11: Røykdykkerøvelse ved MIP Sikkerhetssenter

Brannøvelser med røykdykking  gjennomføres ved MIP Sikkerhetssenters øvingsområde. Øvelsen vil medføre utslipp av både kunstig og ekte brannrøyk i perioder. Det vil også være synlige flammer fra øvelsesområdet. Øvelsen er nødvendig for å kunne få trent på en virkelig hendelse. Vi beklager de eventuelle ulempene dette måtte medføre.

22/11, 23/11, og 28/11: Slokkeøvelse ved MIP Sikkerhetssenter
Etter lunsj disse dagene gjennomføres en slokkeøvelse ved MIP Sikkerhetssenters øvingsområde. Det trenes på slokking av brann i brennbar væske, gass og faste materialer ved bruk av pulver, skum og CO2. Det vil være synlige flammer og utslipp av brannrøyk i en periode på maksimum 30 minutter. Øvelsen er nødvendig for å kunne få trent på en virkelig hendelse. Vi beklager de eventuelle ulempene dette måtte medføre.

 

MIP Sikkerhetssenter er en av driftsavdelingene i Mo Industripark AS. Les mer om MIP Sikkerhetssenter her.

 

Del Del Del