Prosjekt- og markedsansvarlig, Georg Enga og daglig leder Geir Bjørkøy i Vitensenter Nordland.

Vil gjerne være døråpner for unge til industrien

29 juli, 2022 10:17 Del Del Del

Gjennom Vitensenter Nordland stifter mange unge Helgelendinger sitt første bekjentskap med teknologi som bedrifter i regionen vil ha bruk for i fremtiden.

– Det er viktig for oss å fortelle de unge at teknologien de får prøve hos oss allerede brukes i industrien i vår region, og at du ikke nødvendigvis trenger å studere ved NTNU for å lære den. Det sier daglig leder Geir Bjørkøy i Vitensenter Nordland.

Globalt og lokalt
3. juni i fjor ble Rana en attraksjon rikere. På Vitensenter Nordland går du rundt i en verden av opplevelser og inntrykk, og på veien får du masse nyttig kunnskap om naturvitenskap og teknologi.

– I deler av utstillingen prøver vi å vise verdiskapningen som foregår i Nordland, for eksempel med vannkraft, i havbruk og industri, med mineraler og fornybar energi, forteller Bjørkøy.

På mange måter er det næringslivet i regionen som har skapt Vitensenter Nordland, forteller han videre.

– Kraftforedlende industri, oppdrett-, eiendom- og finans-næring har sammen bidratt med kunnskap og ideer til utstillinger. Og næringslivsaktører fra Rana og Nordland har bidratt med kapital.

Vitensenteret driver også med utadrettet virksomhet mot skoler i hele fylket. Dette gir senteret flere relevante treffpunkter med fremtidens teknologer i Rana-industrien.

Bjørkøy tester en av utstillingene som stålindustrien i Rana står bak.

Tett på «teknologispirene»
Tre formidlere gjennomfører undervisningsoppleggene Kodekraft og Super:Bit for elever og lærere. Kodekraft er opplæring i spill-programmering for ungdomsskoleelever. I Super:Bit lærer elever på mellomtrinnet programmering av små kretskort som de kobler på en motor eller en lyssensor, og som de så styrer.

Vitensenter Nordland tar mer enn gjerne rollen som en aktør som kobler skole og næringsliv:

– Når vi først møter elevene, vil vi gjerne fortelle mer om de spennende mulighetene som finnes i vårt næringsliv. Vi forteller at dette er teknologi som brukes i industrien vår, og at den kan brukes i mange yrker. Dette ser vi på som et ledd i rekruttering til industrien, og til å stimulere interessen for teknologi, sier Bjørkøy og prosjekt- og markedsansvarlig, Georg Enga.

Prosjekt- og markedsansvarlig, Georg Enga foran ei ny utstilling under oppbygging.

Populær Sommerskole
Et annet populært undervisningsopplegg er Sommerskole for elever på 4.–6. trinn. Her lærer ungene om naturvitenskap, utfører eksperimenter og bruker kreativiteten til å løse oppgaver. Sommerskolen er et samarbeid med Forskerfabrikken, som står for innhold og utstyrspakker.

– Sommerskolen ble fullbooket på én dag i fjor, men det er fortsatt noen få plasser igjen for årets sommerskoler, forteller Enga.

Næringslivet støtter neste generasjon
I fjor gjennomførte Vitensenter Nordland 13 sommerskoler i Rana og ei i Hattfjelldal, og kommende sommer blir det nye sommerskoler som er støttet fra ulike næringslivsaktører. Denne støtten gjør egenandelen for ungene som deltar lavere.

– Viljen blant bedriftene har vært stor for å støtte sommerskolene. I år koster skolen 995 kroner for fem dager med spennende aktiviteter, på og rundt Vitensenter Nordland. Vi arrangerer også sommerskoler i Hattfjelldal og på Lovund. Vi håper at ungene som deltar tar med seg realfagsglede, kreativitet og nye venner videre i livene sine, sier Bjørkøy og Enga.

Vitensenter Nordland:

  • Et naturvitenskaplig opplevelsessenter i Moment-bygget ved Moholmen.
  • Skal særlig ha vekt på Nordlands naturressurser og teknologi, og en bærekraftig verdiskaping fra disse.
  • 500 besøkende og undervisning av 7.500 skoleelever i hele fylket i første åpningsår, 2021.
  • Totalt 9,5 årsverk, hvorav sju er fast ansatte.
  • Åpent 360 dager i året.
  • Total 1800 kvm utstilling.
  • Er ett av totalt 13 regionale vitensenter i Norge.
Del Del Del