Windows server 2003 har passert «end-of-life»

13 oktober, 2015 11:21 Del Del Del

 

Mens de fleste av oss har feriert, har den mest utbredte serverløsningen passert pensjonsalderen. Etter 14. juli 2015 supporterer ikke Microsoft denne serverversjonen lengre.

– På tross av at de fleste IT – administratorer vet om dette, så er det fremdeles nærmere en million servere totalt ute i verden som kjører forretningskritiske applikasjoner på denne plattformen. Ifølge estimater fra i fjor finnes det hele 11 millioner servere i verden som bruker dette operativsystemet. Det er liten grunn til å tvile på at mange av disse befinner seg her til lands, og det er på høy tid å flytte bort fra Server 2003 nå, forteller konsulent ved iTet AS, Steinar Østerdal.

Konsekvensen er at denne serverplattformen ikke lenger får pacher og andre sikkerhetsoppdateringer. I 2014 ble det sendt ut om lag 40 sikkerhetspacher. Etter «end-of-life» kommer det ingen. Dette betyr at risikoen med å fortsette å bruke Windows 2003- server øker dag for dag, etter at alle oppgraderinger er stoppet. Det er ikke bare et problem knyttet til Windows Server 2003. Programvaren kan også utnyttes til andre angrep på selskapenes infrastruktur, i tillegg til at hele systemet kan bli mer ustabilt.

– Dersom det finnes bedrifter som har løsninger som benytter Windows 2003 i Mo Industripark, så bør dette enten fases ut eller man må finne andre alternativer. Anbefalingen er at bedriftene tar kontakt med sine driftsleverandører for å finne en måte å oppgradere på som passer best for den enkelte bedrift, sier Østerdal og understreker:

– De som kjører forretningsløsninger som involverer bruk av betalingskort vil få problemer. Visa, Mastercard og andre forlanger at brukerne skal være på en infrastruktur som har full support og støtte fra software leverandørene.

 

Kan få konsekvenser ikke å bytte

I 2003 fantes ikke «nettskyen». Dette kan være et alternativ for å slippe å investere i ny server med tilhørende programvare.

I tillegg til at det ikke kommer flere oppdateringer og pacher til Windows 2003-plattformen er det en del andre konsekvenser som må tas hensyn til.

  • Det gir økte vedlikeholdskostnader å ha IT-tjenester på utdaterte plattformer.
  • Regelverk som HIPAA, PCI, SOX og Dodd-Frank krever alle at sertifiserte tjenester skal kjøre på plattformer som støttes av leverandørene. Når dette faller bort kan konsekvensene være at bedriften mister forretning, samtidig som høye transaksjonspriser og straff for å ikke etterleve standardene kan påføre bedriften store kostnader.
  • Ny programvare og maskinvare vil nødvendigvis ikke støtte integrasjon med Windows 2003-server.

Microsoft har opprettet eget nettsted for bistand i forbindelse med migrering til ny plattform:

http://www.microsoft.com/en-au/server-cloud/products/windows-server-2003/

 

Se artikkelen i PDF-format:

GSnr5_2015-13

 

Del Del Del