MIP Energi – Vann med leveringssikkerhet

Vi tilbyr sikker leveranse av vann i store volum for prosessvann og drikkevann. Det gir bedrifter med behov for store mengder vann en klar konkurransefordel med lokalisering i Mo Industripark (MIP).

Avdeling MIP Energi har driftsansvar for en meget velutviklet infrastruktur for vann og avløp, og det gir våre brukere meget gunstige priser. På vannforsyningen er nettet bygd for å gi sikker redundans, slik at prosessindustri til enhver tid er sikret leveranse av vann til sine operasjoner.

MIP Energi har hovedansvaret for vannforsyningen i industriparken. De forestår også drift av to minikraftverk som produserer elektrisk energi i tilknytning til vann- og avløpssystemet.

 

Ideell for industri

Det er få andre steder i Norge har en så omfattende industriell infrastruktur som Mo Industripark, både i bredde og dybde. Rana-industrien har prosessindustri, verkstedindustri, engineering, gruve-/bergindustri, leverandørindustri, og offshoreindustri, i tillegg til omfattende gjenvinning og miljøteknologi. Når bedrifter er lokalisert i Mo Industripark (MIP) er vår oppgave i MIP AS å bistå slik at de kan holde klart fokus på egen kjernevirksomhet.

Vår ambisjon er at vi kan tilby tjenester og legge til rette for eksisterende og ny industri på en framtidsrettet og miljøbevisst måte, slik at bedriftene kan konkurrere så vel i et lokalt som et globalt marked.

Gjennom tilrettelegging for omfattende gjenbruk og gjenvinning bidrar vi til å styrke miljøprofilen til bedriftene i industriparken. Vårt bidrag er blant annet at vannet gjenbrukes opp til fire ganger!

 

Sikkerhet og solid kompetanse

De ansatte i MIP Energi har lang erfaring og tilbyr produktkompetanse helt ut til kundens forbrukspunkt. Vår ambisjon er at våre ansatte er miljøbevisste, kompetente og kreative, og vi legger stor vekt på å være en god samarbeidspartner for kundene for å gi dem optimale løsninger som dekker krav til sikkerhet og kostnader.

Sikkerhet og overvåking er en av de viktigste tjenestene for MIP Energi, og vi tilbyr døgnkontinuerlig bemanning på driftssentralen hele året (24/7). Som del av dette leverer vi tilsyns- og kontrolltjenester etter kundenes behov og ønsker. Gjennom å utnytte ressursene optimalt bidrar vi slik til at våre kunder reduserer sine kostnader.

 

Gjenvunnet energi til fjernvarme

MIP Energi har i tillegg ansvar for driftsovervåking, tilsyn og vedlikehold av produksjons- og distribusjonsutstyr tilknyttet fjernvarmeanleggene, gjennom avtale med Mo Fjernvarme AS. De leverer fjernvarme som er 99 prosent basert på gjenvunnet energi fra industrien, som ett av få fjernvarmeselskap i Norge.

 

Gasser, vann og avløp

MIP Energi har også flere andre oppgaver:

  • Drift og vedlikehold av distribusjonsnettet for oksygen, nitrogen, trykkluft, CO-gass, acetylen og propan. Distribusjon av oksygen, nitrogen og trykkluft.
  • Produksjon av trykkluft
  • Distribusjon av CO-gass, acetylen og propan i rørnett til kunder i industriparken,
  • Drift og vedlikehold av tre damanlegg i Andfiskvassdraget
  • Drift og vedlikehold av avløpsnettet i industriparken samt hovedavløp til sjø.

Disse anleggene drifter vi

MIP Energi

Produksjon av elektrisk energi ved våre to minikraftverk gir i gjennomsnitt om lag 25 GWh i året.

Levering av trykkluft er om lag 50 mill Nm3 i året, mens produksjonskapasiteten er over 150 mill Nm3.

Salg og distribusjon av propan og acetylen er på om lag 500 tonn årlig.

Vannforbruket i Mo Industripark er om lag 75 mill m3 i året, og kapasiteten er om lag 85 mill m3.

Oksygen, nitrogen og trykkluftfabrikk.

Gassdistribusjonsnett i Mo Industripark

Avløpanlegg og vannforsyning i Mo Industripark

Kraftverk tilknyttet vann og avløpssystemet

Drift av fjernvarmenettet til Mo Fjernvarme

Damanlegg i anfiskvassdraget

Eilif Nermark
Avdelingsleder
75 13 68 42
975 05 224
eilif.nermark ( a ) mip.no