MIP Marked og Info har ansvar for markeds- og informasjonsarbeidet i Mo Industripark AS. Avdelingen gir ut bedriftsavisen Gule Sider og MIP Magasinet, er redaktør for hjemmesiden, samt utfører tjenester innenfor rådgiving og informasjonsproduksjon med tekst, foto film og digitale medier. Vi utfører oppdrag for eksterne kunder både i og utenfor industrien.

Informasjonsavdelingen i Mo Industripark AS lager mye av den informasjonen som du leser om industriparken. Vår styrke er industriinformasjon og rådgivningstjenester. Vi forvalter kunnskap og historie om Ranaindustrien, formidler det som skjer i industriparken og håndterer mange av forespørslene fra eksterne kunder, samarbeidspartnere og kontakter.

Et bredt nettverk inn mot industrien og kjennskap til formidling på ulike plattformer gir et spennende utgangspunkt for informasjonsformidling.

Interne publikasjoner

Internepub

De viktigste informasjonskanalene er hjemmesiden informasjonsavisen Gule Sider, MIP Magasinet, og årsberetningen for Mo Industripark AS. Alle disse publikasjonene produseres og gis av MIP Info.

Her kan du lese Gule Sider og MIP-magasinet på nett.

Omvisninger

omvisning

Hvert år inviterer vi alle 9.klassingene i Hemnes og Rana kommune. I tillegg får vi besøk av statsråder, store konsern eller andre som er interessert i industrien i Rana. Det er da informasjonsavdelingen som koordinerer omvisningene.

Samfunnskontakt

samfunn

Vi har bistått flere av virksomhetene i Mo Industripark i forhold til mediekontakt, informasjonsformidling og strategi. Vi behandler også forespørsler til Mo Industripark AS.

Historieforvaltning

historieformidling

Mo Industripark AS sitter på en stort materiale av bilder og annet fra Norsk Jernverk AS og tiden før. Dette har vi lyst å vise frem. Derfor har vi blant annet gitt ut en DVD og en bildebok fra Rana-industrien.

Rådgivning

raadgivning

Vi har bistått flere virksomheter i Mo Industripark i forhold til mediekontakt, informasjonsformidling og strategi.

Produksjon for kunder

forkunder

MIP Info jobber med tekst, bilder og video for ulike eksterne kunder både i, og utenfor industrien. Vi har for eksempel laget jubileums-dokumentar om Coop Helgeland SA, og vi produserer informasjonsavisen Hematitten for Rana GruberAS og MoBos medlemsavis Bo og Lev på Helgeland.

Vi produserer jubileumsbøker, historiske bøker og andre skriftlige bøker og hefter. Gjerne med bruk av bilder fra vårt eget rikholdige bildearkiv eller med nye bilder.

Jan Gabor
Markedssjef
907 46 046
jan.gabor ( a ) mip.no

 

Karina Solheim
Informasjonskonsulent
952 49 781
karina.solheim ( a ) mip.no