Statsminister Erna Solberg fikk honnør for fokus på fastlandsindustrien og samferdselssatsing på Helgeland da hun besøkte Mo Industripark. Her sammen med verkssjef Kjetil Brose i Celsa Armeringsstål.
Statsminister Erna Solberg fikk honnør for fokus på fastlandsindustrien og samferdselssatsing på Helgeland da hun besøkte Mo Industripark. Her sammen med verkssjef Kjetil Brose i Celsa Armeringsstål.

MIP Marked og Info

MIP Marked og Info har ansvar for markeds- og informasjonsarbeidet i Mo Industripark AS.

Informasjonsavdelingen i Mo Industripark AS lager mye av den informasjonen som du leser om industriparken. Vår styrke er industriinformasjon og rådgivningstjenester.

Tjenester:

Internepub

Interne publikasjoner

De viktigste informasjonskanalene er hjemmesiden informasjonsavisen Gule Sider, MIP Magasinet, og årsberetningen for Mo Industripark AS. Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året

Her kan du lese Gule Sider og MIP-magasinet på nett.

Arve Ulriksen and Jan I. Gabor at Mo Indsutripark AS says that Arctic Race of Norway will be a unique opportunity for highlighting industry and the Rana region.

Markedsføring av industriparken

Vi arbeider for å synliggjøre aktiviteten i industriparken og mulighetene for etablering av ny industri. Vi formidler det som skjer i industriparken både gjennom å deltakelse på aktuelle arenaer, synlighet i offentligheten, og egne publikasjoner.

samfunn

Samfunnskontakt

Vi håndterer mange av forespørslene fra eksterne kunder, samarbeidspartnere og kontakter og bistår i å gi nødvendig informasjon.

historieformidling

Historieforvaltning

Mo Industripark AS sitter på en stort materiale av bilder og annet fra Norsk Jernverk AS og tiden før. Dette har vi lyst å vise frem. Derfor har vi blant annet gitt ut en DVD og en bildebok fra Rana-industrien.

raadgivning

Rådgivning

Vi utfører tjenester innenfor mediekontakt, informasjonsformidling og strategi for Mo Industripark AS og andre bedrifter i Mo Industripark.

omvisning

Omvisninger

Vi fasiliteter for omvisninger for skoleklasser. Det er Kunnskapsparken Helgeland som arrangerer disse. I tillegg får vi besøk av statsråder, store konsern eller andre som er interessert i industrien i Rana. Det er da informasjonsavdelingen som koordinerer omvisningene.

Ansatte

Jan Gabor, markedssjef Mo Industripark AS

Jan Gabor
Markedssjef
907 46 046
jan.gabor ( a ) mip.no

trine

Trine Fredriksen

Informasjonssjef, MIP Marked og Info
913 99 144
trine.fredriksen (a) mip.no