Røykrørsanlegget til Mo Fjernvarme AS ved Fesil Rana Metall AS er hovedkilden for gjenvunnet varme.

Betydelig miljøgevinst

22 januar, 2015 23:45 Del Del Del

I 2014 ble det produsert 75,2 millioner kWh fjernvarme i Mo i Rana. Av dette var hele 99,1 prosent gjenvunnet energi fra industrien.

Dette går fram av en pressemelding fra Mo Fjernvarme AS.

Produksjonen av fjernvarme i Mo i Rana er basert på gjenvinning av overskuddsenergi fra prosessbedriftene, Fesil Rana Metall AS og Glencore Manganese Norway AS i Mo Industripark.

Fjernvarme brukes til oppvarming av bygg og forbruksvann, og erstatter i stor grad oljefyring og elektrisk oppvarming.  På denne måten spares det lokale og globale miljøet for utslipp av blant annet CO2, NOx og SO2 fra fyringsolje. Hadde man i stedet brukt oljefyring i hvert enkelt bygg, ville det ha gitt om lag 20.000 tonn økte CO2-utslipp i Rana, i 2014.

Mo Fjernvarme leverer varme til kommunale og offentlige bygg, næringsbygg, hoteller, borettslag, svømme-/idrettshaller, oppdrettsanlegg, samt tining av gater og områder i sentrum. Bedriftens varmeleveranser tilsvarer det årlige varmebehovet til om lag 5.000 eneboliger.

Fjernvarmeaktiviteten i Mo i Rana startet i 1985, og gjennom 30 års utbygging er byen i dag blant landets mest miljøvennlige med tanke på energibruk i bygg.

 

Fakta:

Fjernvarme i Mo i Rana

Fjernvarmeaktiviteten ble startet i 1985, i et samarbeid mellom Norsk Jernverk AS og Helgeland Kraftlag A/L.

Samarbeidet ble i 1999 samordnet og formalisert gjennom etablering av Mo Fjernvarme AS.

Fjernvarmenettet og produksjonsanleggene er bygget gradvis opp gjennom 30 år, og anlegget er også i dag Nord-Norges største. Anlegget er også det eneste i Norge som baserer seg helt på utnyttelse av industriell overskuddsvarme.

 

Mo Fjernvarme AS

Etablert:                      1999

Eiere:                          Mo Industripark AS (60 %), Helgeland Kraft AS (40 %)

Antall ansatte:             3 personer

Produksjon:                 75-85 GWh

Kapasitet:                    52 MW

Omsetning:                  40 MNOK

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s12

Del Del Del