Celsa Armeringsstål AS is one of several companies receiving support from Enova.

Kriterier for støtte fra Enova

27 mai, 2015 15:03 Del Del Del

Enova er et statsforetak som eies av olje- og energidepartementet. Gjennom programmet «Støtte til energitiltak i industrien» bidrar Enova til fornybar og effektiv energibruk i norsk industri.

For at prosjektet skal kunne støttes økonomisk, må noen elementer være på plass.

 – For det første ser vi på energieffektivisering. Prosjektet må bidra til redusert energibruk per produserte enhet. Vi ser også på utnyttelsen av overskuddsenergi, slik som gjenvinning av varme eller kulde til egen bruk, eller for å levere til andre, eventuelt gjenvinning til kraftproduksjon. Vi vurderer også omlegging til fornybar energi fra fossil eller elektrisk termisk forsyning til fornybare kilder, forteller seniorkommunikasjonsrådgiver ved Enova, Evy Aspheim.

Hun legger til at prosjektet må resultere i redusert energibruk, gjenvunnet energi og/eller konvertering til fornybar energi på minst 100 000 kWh/år. Tiltaket må gjennomføres på norsk territorium eller i norsk økonomisk sone.

Søknader prioriteres ut fra i hvor stor grad de fyller følgende punkter:

  • ambisiøst energimål i forhold til bedriftens totale energibruk
  • lang levetid for energiresultatet
  • høyt energiresultat i forhold til utløsende støtte (kWh/støttekrone)
  • dokumentert gjennomføringsevne

-Det er spesielt viktig at bedriften passer på å sende inn søknaden før de beslutter prosjektet. Siden vår støtte skal være utløsende, kan vi ikke støtte prosjekter som allerede er igangsatt, poengterer Aspheim og fortsetter:

-Søk når prosjektet er klart definert og har all nødvendig informasjon på plass. Det er ingen faste søknadsfrister, og behandling av saken starter umiddelbart etter at søknaden er mottatt hos oss. Saker der støtten utgjør mer enn 20 millioner kroner må styrebehandles, og da må lengre saksbehandlingstid påregnes, avslutter Evy Aspheim i Enova.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_2015side11

 

Del Del Del