Håkon Haugli from Abelia and Oluf Ulseth from Energi Norge recently presented a report to Monica Mæland, Minister of Trade and Industry, regarding opportunities to establish green data centers in Norway. Photo: Aslak Øverås/Energi Norge

Vil gjøre Norge til et datasenter-land

4 April, 2016 12:44 Del Del Del

Fornybar energi, gode rammebetingelser og tilgang til arealer. Dette er noe av det som skal gjøre Norge attraktivt for etablering av datasentre.

 

I forrige uke fikk næringsminister Monica Mæland overrakt rapporten ”Locations for Data center enterprises (DCE) in Norway”. Rapporten, som er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Energi Norge, er en veileder for utenlandske investorer som leter etter egnede steder for etablering av datasentre, og for aktører som vil utvikle datasentre.

– Det internasjonale markedet for store datasentre er økende. Norge kan tilby fornybar kraft til konkurransedyktige priser, fibernett og store industriarealer. Forutsetningene er med andre ord gode for etablering av nye datasentre, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge, i forbindelse med overrekkingen av rapporten.

 

Kraft som fortrinn

Våre naboland Sverige, Finland og Danmark var raskere ute enn Norge, og har sikret seg datasentre for aktører som Facebook, Google og Apple. Men grønne datasentre kan bli en betydelig og kraftkrevende industri også i Norge, og næringsminister Monica Mæland påpeker at det nå er et stort politisk engasjement for å tiltrekke investeringer som kan skape nye arbeidsplasser og økonomiske ringvirkninger.

Ifølge Abelia planlegges rundt 200 nye datasentre i Europa, frem mot 2020. Av rapporten fra Energi Norge fremgår det at det i øyeblikket jobbes med rundt 30 datasenterprosjekter rundt om i Norge.

– Derfor vil regjeringen bruke sitt virkemiddelapparat gjennom Invest in Norway til å promotere Norge som datasenterland, sa Mæland, da hun mottok rapporten under et besøk hos det som per i dag er Norges største datasenter, DigiPlex i Fetsund.

Flere av anleggene som skal etableres frem mot 2020 blir ti ganger større enn DigiPlex, med et strømforbruk på nivå med Hydros smelteverk i Høyanger (1 TWh). Rikelig og stabil tilgang til rimelig kraft er derfor et av de viktigste kriteriene for etablering av datasentre. Stortingets vedtak om redusert elavgift for grønne datasentre vil i denne sammenheng bidra til å gi Norge økt konkurransekraft.

 

Fremhever ACDC

Arctic Circle Data Center AS (ACDC) i Mo i Rana har siden 2014 jobbet med å få etablert datasentre i regionen. Nylig innledet ACDC og Salten Serverfarm AS et samarbeid, der de vil etablere et felles selskap – Arctic Cloud Data Center SUS – som skal jobbe for å få etablert datasentre i Nordland. Fylkesrådet i Nordland bevilget nylig tre millioner kroner, fra DA-middel-potten, til dette prosjektet.

I rapporten fra Energi Norge fremheves Arctic Circle Data Center i Mo i Rana som et konkret eksempel på en lokasjon med rikelig og sikker tilgang på kraft. Dette er som nevnt et nøkkelkriterium. Andre viktige faktorer som fremheves er tilgang til fornybar energi, gunstige klimatiske forhold, disponible arealer, plassering i nærheten av by med utbygget infrastruktur som jernbane, godt utbygget veinett, jernbane, havn og utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning.

Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark AS, sier at den ferske rapporten fra Energi Norge og fylkesrådets støtte til Arctic Cloud Data Center, styrker vår posisjon i forhold til etablering i regionen.

Del Del Del