Kontinuerlig feiing i Mo Industriparken er ett av flere tiltak for reduksjon av støv.

2012 – tilbakeslag i arbeidet med støvbekjempelse

20 februar, 2013 16:03 Leave your thoughts Del Del Del

 

Tørt og kaldt vær, i kombinasjon med lite snø og bruk av piggdekk, viste seg å være en svært uheldig kombinasjon i forhold til svevestøv i 2012.

Svevestøv i 2012:Januar 5Februar 2Mars 0April 8 (13. – 26. april)Mai 0Juni 0Juli 0August 1September 0Oktober 5 (15. – 22. oktober)November 5 (etter 26/11)

Desember 12

SUM 38

2012 ble et tilbakeslag i arbeidet med å redusere svevestøv i Mo i Rana. 38 døgnoverskridelser er betydelig mer enn på flere år.
Selv om arbeidet for å begrense støvnedfall og svevestøv pågikk for fullt ble det likevel et dårlig resultat for året totalt sett. Dette året ble det gjort ekstra tiltak for å feie gater og veier utenfor industriparken, både fra Statens vegvesen og fra Rana kommune, i april og mai. Tilsvarende ble det feiet før første gang også utenfor Mo Industripark i slutten av november.

Om man går inn i statistikken, så viser det seg å være klar sammenheng mellom værforhold og døgnoverskridelser. Tørt og kaldt vær gir en klar overhyppighet, i kombinasjon med bruk av piggdekk, dieselbiler og vedfyring. I slike perioder, med minusgrader og ingen snø og is på veiene, slites asfalten av trafikken og spres til nabolaget. Kaldt og stille vær legger også et ”lokk” over byen.

Januar 2012 startet med tørt og kaldt vintervær, med lite snø. Det ga en dårlig start i forhold til svevestøv, med fem døgnoverskridelser. Årets siste halvannen måned var også preget av tørt og kaldt vær, uten snø. Fem døgnoverskridelser kom før den første snøen falt i månedsskiftet oktober-november. Og etter at snøen igjen hadde forsvunnet, kom hele 17 døgnoverskridelser, fra 26. november og ut året.

Midt i april var det en ny periode over 14 dager med tørt vær, uten nedbør og før det startet å spire og gro i naturen. Da ble det åtte døgnoverskridelser. Mai måned i 2012 var imidlertid uten døgnoverskridelser av svevestøv, delvis på grunn av iherdig feiing av gater og veier.
Vindmålingene for 2012 viser at den gjennomsnittlige vindretningen viste sterkere konsentrasjon av vind fra øst-sørøst i 2012 enn de foregående årene.
For øvrig var produksjonen ved de største bedriftene i Mo Industripark som normalt i 2012, uten spesielle hendelser som skulle føre til spesielt høye støvutslipp i de periodene det var døgnoverskridelser.

 

Del Del Del