Må bygge bro inn i framtiden

Nordland fylkeskommune tar rollen som regional drivkraft for å ivareta kompetansen inn i framtidig industri og næringsliv.