Ny luftgassfabrikk i Mo Industripark

28 februar, 2013 12:58 Del Del Del

– Vi skal lage en nyere variant av den oksygenfabrikken som drives av Mo Industripark i dag. Den nye fabrikken vil bli plassert i deler av Profilverkbygget, ut mot sentraltomta, forteller kundeansvarlig (Key Account Manager) i AGA, Elin Duus.

AGA begynner med fundamentarbeidet allerede i mars-april. Byggeprosessen vil foregå fra mai til ut på nyåret 2014.

– Vi ser fordelene av å bruke lokale firma, så alt av grunn- og fundamentarbeid kommer til å sendes ut på anbud lokalt. I tillegg vil det bli behov for 30 til 40 personer som skal jobbe med selve monteringen av anlegget, høsten 2013. Linde Engineering kommer til å gå ut i markedet for å finne kvalifiserte firma til å gjøre denne jobben, forteller prosjektansvarlig i AGA, Charlotte Ståhl.

Klar 1/5-2014

Hovedkunden til den nye luftgassfabrikken er Celsa Armeringsstål AS. Mo Industripark AS skal også kjøpe gass og levere til sine kunder. Overskuddet av flytende nitrogen og oksygen vil bli solgt til andre forbrukere.
Kontrakten ble undertegnet med Celsa allerede sommeren 2012. Ganske umiddelbart etter dette ble grunnforholdene i bakken sjekket.
– Vi har bruker firmaet Norconsult som hjelper oss med DSB, alle kontakter med myndighetene og andre spørsmål her oppe.
Oksygenfabrikken skal levere gass fra 1. mai 2014.
– Vi skal ha fire ansatte her på dagtid. Selve prosessen vil bli styrt og overvåket fra Avesta i Sverige. De styrer anlegg rundt om i hele Skandinavia og Baltikum, sier Ståhl.
AGA kommer til å søke etter personale i løpet av sommeren, slik at alt er på plass til høsten.
Avdelingsleder ved MIP Energi i Mo Industripark AS, Eilif Nermark, sier nåværende oksygenfabrikk vil bli nedlagt 1. mai 2014.
– Det vil fortsatt være de samme jobbene for energisentralen. Det er kun oksygenproduksjonen som vil forsvinne, sier han.
AGA har avdelinger i alle de Skandinaviske landene og de baltiske landene, og er en del av Lindegruppen som har virksomhet i hele verden.
– Dette blir det nordligste fabrikkanlegget vi har. Det er en langsiktig investering som også er tilrettelagt for utvikling i området. Vi håper på en vekst i industriparken og satser på å være her i mange år, avslutter kundeansvarlig (Key Account Manager), Elin Duus.

Del Del Del