Trond Erland Olsen trives i jobben ved MIP Energi. – Mo Industripark er en flott plass å jobbe, sier han.

30 år med store omstillinger

31 august, 2018 13:59 Del Del Del

I ei tid da de fleste andre gikk ut Jernverksporten for godt, kom Trond Erland Olsen inn. 31. august har driftsassistenten ved MIP Energi vært ansatt i samme bedrift i 30 år.

– Jeg er utdannet prosesstekniker, og jobbet som prosessoperatør på Koksverket fra 1981 til 1988, da det ble nedlagt. Jeg jobbet der fram til 31. august 1988 klokka 15. Klokka 21 samme dag begynte jeg her. Jeg var arbeidsledig i seks-sju timer konstaterer Olsen med glimt i øyet.
Trond Erland Olsen fikk jobb på på grovverksadjustasjen ved Norsk Jernverk midt under den store omstillinga til privat industri, noe hverdagen hans raskt bar preg av. Etter noen måneder i valseverket ble han flyttet inn til termisk energi og gassentralen, der han fikk jobb som gasskontrollør, før han noen år senere begynte som driftsassistent ved det som i dag er MIP Energi.
Arbeidsgiveren hans byttet navn en rekke ganger på kort tid. Først var han ansatt ved Norsk Jernverk AS, noen måneder senere ble det nye eierselskapet Norsk Jern Eiendom AS etablert. Dette selskapet fusjonerte i 2007 med datterselskapet Mo Industripark AS, og tok sistnevntes navn.
– Men bedriften har hele tiden beholdt organisasjonsnummeret sitt, det er bare selskapsformen som har forandret seg, konstaterer Olsen.

Allsidig
MIP Energi drifter viktige infrastrukturleveranser innenfor vann- og gassdistribusjon, fjernvarme- og kraftproduksjon i Mo Industripark. En avdelingsleder, to driftsassistenter og ti operatører dekker fagområdene prosess, mekanisk, elektro og automasjon, og operatørene sørger for at driften er bemannet døgnet rundt hele året.Trond Erland Olsens hovedoppgaver er drift og vedlikehold av anleggene og iverksetting og oppfølgning av arbeid.
– Jeg har en ganske fri jobb, og arbeider både inne og ute. Jeg løper fram og tilbake i trappa her ti ganger per dag, det er veldig allsidig, og det er vel det som gjør at jeg fortsatt synes det er veldig gøy å jobbe, forteller han.
Også i MIP Energi, i likhet med hele Mo Industripark, har det vært ei voldsom utvikling som stadig pågår.
– Jeg har vært så heldig å få være med på utviklingsprosessen. Blant annet fulgte vi tidligere med på gassnettet via et stort kontrollrom med store tavler. I dag foregår dette på PC, forklarer Olsen.

Seriøs arbeidsgiver
Utviklingen har også ført til at behovet for medarbeidere har minket. Da Trond Erland Olsen begynte på avdelinga var de 38 ansatte. I dag er de 13.
– Vi har mistet mange folk med utviklinga, men har aldri vært nødt til å si opp folk. Det er fordi Mo Industripark AS er en seriøs arbeidsgiver som tar de ansatte på alvor og gjør tilpasninger. Mo Industripark er en flott plass å jobbe. Jeg har veldig gode kolleger og ordna arbeidsforhold. Det er vel en grunn til at man trives så godt, fastslår Olsen.
Han synes ikke 30 årsjubileet er så mye å lage ståhei for.
– Det er kanskje blitt mer sjeldent at folk er 30 år på samme plass. Men dem jeg har jobbet sammen med har som regel rundet 30 år og vel så det.  Jeg kan godt være her i 40 år, fastslår 55-åringen, som synes 30 år har gått fort.
– De snakker om et generasjonsskifte i MIP Energi. Det var generasjonsskifte da jeg begynte også, vi har jo akkurat skifta, gliser Trond Erland Olsen.

Del Del Del