40 år med hjerte for jobben

1 November, 2019 10:18 Del Del Del

I 25 år har Nils Arne Aakvik vært bedriftslege i Helse & Sikkerhet SA. Fredag 25. oktober ble hans siste dag på jobb før han gikk av med pensjon etter 40 år som yrkesaktiv.
– Jeg skjønte fra første dag at Mo Industripark var en fin arbeidsplass. Derfor har jeg jobbet her et kvart århundre.

 

Revolusjonerende
Det var aldri noe tvil hva Nils Arne skulle bli. Ideen om å bli lege modnet i han fra han var ung gutt og slapp aldri tak. Etter gymnaset flyttet han fra Helgeland til Bodø for å få erfaring fra helsetjenesten.
– Jeg jobbet der som pleiemedhjelper for å få ekstrapoeng til å komme inn på studiet. Det var også vanskelig den gang å komme inn på legestudiet, men jeg kom inn og startet studiet i 1973 på Universitet i Oslo.

Siden tiden som student i hovedstaden har legeyrke vært i konstant endring, noe som har gjort at det har alltids vært noe nytt å sette seg inn i for Nils Arne.
– Det vi lærte på legestudiet i på 70-tallet kan nesten ikke sammenlignes med hva de lærer i dag. Det har vært en kjempeutvikling i yrket siden jeg startet. En av de største endringene, slik jeg ser det, har skjedd innenfor hjertemedisin. Jeg husker at vi var på Rikshospitalet og så hvordan man kobler mennesket til kunstig sirkulasjon mens man opererte på hjertet. Det var revolusjonerende på den tid.

 

Forbedringer i skadestatistikk
Det er ikke bare legepraksisen som har endret seg. Bedriftene i industrien har tatt et ordentlig oppgjør med sikkerheten og helsen til de ansatte. Det har vært en gledelig utvikling understreker Aakvik.
–Da jeg var ferdig utdannet i 1979 hadde jeg turnus på Rana sykehus i ett år. Hver eneste vakt kom det inn folk fra jernverket med skader. Brannskader, gassforgiftning og alle mulig slags skader. Det ser man ikke så mye av lengre på grunn at bedriftene har en helt annen holdning til helsen og sikkerheten til sine ansatte. Det betyr ikke at folk ikke skader seg i Mo Industripark. Ulykker kan skje. Forskjellen fra de skadene jeg ser nå til dags i forhold til de jeg opplevde på slutten 70-tallet er at skadene er sjeldnere og stort sett mindre alvorlige, forklarer han.

 

Holdningsendring
Som bedriftslege har stilling hans gått ut på å forebygge skader og sykdom, men også å behandle.
– Ønsket med HMS-arbeid har vært å gjøre seg selv «arbeidsledig», fordi det betyr at ingen skader seg eller blir syke av arbeidet, men sånn vil det aldri bli. Det å forebygge skader har vært en stor del av min jobb. For eksempel, hvis en kom inn med en tennisalbue var det fint å vite hvordan han fikk den skaden. Da måtte jeg til bedriftene og møte arbeiderne og se hvordan de jobbet. Det likte jeg veldig godt. Da årsaken var funnet skrev jeg en melding til bedriften med tiltak de kunne gjøre for å forhindre lignende skader, forteller Aakvik.

Bedriftslegen mener også gode holdninger på jobb har smittet over til privaten.
– Jeg tror at strengere HMS-rutiner de siste årene har gjort at arbeiderne har tatt de med seg de gode holdningene også i fritida, noe som har vært bra for både bedriften og deres ansatte, poengterer han.

 

Tillitsforhold
En viktig rolle som lege er å skape tillitt til sine klienter. Det tror Nils Arne at Helse & Sikkerhet SA i Mo Industripark har klart.
– Vi har journaler av industriarbeidere som går tilbake fra da de startet her. Siden bedriftshelsetjenesten har vært her like lenge skaper det et tillitsforhold mellom oss, de som jobber i parken og bedriftene. Den fortroligheten mellom meg som lege og ansatte i parken har gjort Mo Industripark til en fin arbeidsplass for meg, sier Aakvik.

Det har vært mange gleder ved å være lege, men to ting ser Aakvik frem til å slippe.
– I noen perioder har jeg vært alene som bedriftslege. Da følte jeg at jeg måtte være på alerten hele tiden. Spesielt i perioder der var noen som trengte ekstra oppfølging. Det og pendlestrekningen hver morgen og ettermiddag, på over en time etter at vi flyttet Fustvatnet, blir godt å slippe. Så du skjønner at jeg har hatt et fint arbeidsliv når det er bare de to tingene jeg kan klage på, smiler Nils Arne.

 

En aktiv pensjonisttilværelse er i vente for Nils Arne

En aktiv pensjonisttilværelse er i vente for Nils Arne.

 

Aktiv pensjonstilværelse i vente
Selv om en lang arbeidskarrière er over betyr det ikke nødvendigvis at det blir en lat hverdag som pensjonist for Nils Arne. Hobbyer som turer i skog og mark, ski, elgjakt og småjobber på hjemmebane gjør at dagene vil gå av seg selv.
– For et år siden tok jeg over barndomshjemmet mitt ved Fustvatnet. Huset er fullt restaurert og i vår- og sommer har jeg bygd ferdig terrassen. Jeg har også en hytte på Dønna som må holdes ved like så det er alltids noe å gjøre enten der eller hjemme, forklarer Han.

Pensjonisttilværelsen vil også gi gode muligheter for å følge opp barn og barnebarn mer.
– Mine tre barn er spredt over hele Norge fra Tromsø, Birkeland til Stavanger og det er mine syv barnebarn og! Nå har jeg tid til å bruke mer tid med dem noe jeg ser veldig frem til. Jeg har aldri vært en globetrotter, men det blir det noe reising nå som jeg har tid til det. Om noen uker skal jeg og en kompisgjeng til Madeira i Portugal for litt sol og varme. Det blir en fin start på mine nye tilværelser, sier Aakvik

 

Litt vemodig
Det blir tid til mye moro for når han nå går over i pensjonistenes rekker, men litt vemodig er det allikevel å gå av med pensjon.
– Jobben, som har vært en stor del av livet mitt, blir nå plutselig borte.  Det tror jeg blir en litt rar følelse. Jeg sitter inne med mye erfaring og kunnskap som ikke lenger skal bli brukt. Etter at jeg kom til Helse & Sikkerhet SA har jeg vært i konstant læringsprosess, så jeg kommer nok til å følge med på hva som skjer på Helse & Sikkerhet og i Industriparken, avslutter Nils Arne.

 

Nils Arne sitter inne med mye kunnskap etter 40 år for yrkesaktiv.

Nils Arne sitter inne med mye kunnskap etter 40 år som yrkesaktiv.

Del Del Del