Fra venstre: Metallurgingeniør Henrik Reiersen, Jakob Almli som er lærling til fagbrev i kjemi- og prossefag i samarbeid med Opplæringskontoret, teknisk sjef Tom Grongstad, Åsmund Korsnes og Jean Jentoft, begge tidligere lærlinger innen kjemi- og prossefag med oppfølging fra Opplæringskontoret og nå fast ansatt med fagbrev, prosessoperatør Roger Jørgensen, HR-sjef Eli Anita Åstrøm og maskiningeniør Martine Venes Hansen.

Alternativ rekruttering ble suksess

15 juli, 2022 11:30 Del Del Del

En bankmann som hadde lyst til å gjøre noe helt annet, en som sluttet på videregående og to ingeniører. Det er litt av fasiten hos Ferroglobe etter at bedriften har tenkt «utenfor boksen» med rekruttering de siste årene.

På bildet over ser du deler av resultatet etter at Ferroglobe turte å gjennomføre rekruttering som var litt på siden av den tradisjonelle måten. Nå oppfordrer HR-sjefen andre bedrifter til å gjøre det samme.

­– Jeg tror man blir nødt til det, sier HR-sjef Eli Anita Åstrøm hos Ferroglobe.

Grep muligheten
Vi spoler tilbake et års tid. Ferroglobe befinner seg plutselig i en situasjon hvor ovn to skal startes igjen, etter å ha vært nedstengt siden 2019. I den perioden har flere ansatte funnet seg nye jobber og nå ser Ferroglobe at de brått trenger 15 nye årsverk for å få alle funksjoner fylt.

– Med lav arbeidsledighet og stor konkurranse om arbeidstakere med fagbrev innen kjemi- og prosessfag, så vi muligheten til å tenke litt alternativt rundt rekruttering, forteller Åstrøm.

Det gjør at de ansatte i bedriften i dag har en meget variert bakgrunn og vei inn hos Ferroglobe:

– Jeg har jobbet i bank i mange år, men lenge hatt lyst å jobbe i parken. Så fikk jeg sjansen til å prøve et vikariat og har stortrivdes i fra første dag. Det sier Roger Jørgensen, som fikk fast jobb som prosessoperatør i januar.

­– Jeg sluttet på videregående i 2015 og er lærling her som prosessoperatør nå i et samarbeid med Opplæringskontoret, sier Jakob Almli.

Roger Jørgensen som stortrives som prosessoperatør.
Jakob Almli som er lærling til fagbrev i kjemoi- og prosessfag i samarbeid med Opplæringskontoret.

Hylles av Opplæringskontoret
Flere av de som jobber hos Ferroglobe i dag, har vært vikarer hos dem eller andre industribedrifter i parken, for så å ende opp som lærling til fagbrev i kjemi- og prosessfag hos Ferroglobe. Et tett og godt samarbeid med Opplæringskontoret har vært avgjørende for dette.

– Hos Ferroglobe har de sett muligheten og potensialet i mennesket, i stedet for på bakgrunnen når de har sett etter fagarbeidere.

Fagkonsulent Else Bohlin hos Opplæringskontoret Nord-Helgeland hyller måten Ferroglobe har jobbet med rekruttering av fagarbeidere på.

– Selv om folk ikke har såkalt perfekt CV, eller ikke takler det tradisjonelle skoleløpet, kan de takle arbeidslivet og være gode arbeidsfolk, sier Åstrøm.

Deler ansvaret
Samarbeidet innebærer at Opplæringskontoret skreddersyr et utdanningsopplegg til den enkelte kandidaten, basert på tidligere erfaring og skolegang.  Jean Jentoft er en av de som har gått dette løpet:

– Jeg startet som vikar i industriparken for cirka fem år siden, og etter to år som vikar og to år som lærling som prosessoperatør hos Ferroglobe, har jeg nå fagbrev og er fast ansatt her.

Bohlin hos Opplæringskontoret forteller at dette er en nokså krevende vei til fagbrevet:

– Alt som kandidaten vanligvis gjør på skolen, skal den nå gjøre ved siden av full jobb.

Hun synes det er givende å jobbe på denne måten og oppfordrer flere bedrifter til å tenke i samme baner om rekruttering.

– Det er en spennende måte å jobbe med fagopplæring på, det viser at det er mange veier inn til et fagbrev og ikke minst at yrkesutdanning er for alle.

Åstrøm oppsummerer arbeidsfordelingen slik:

– Vi som bedrift har ansvar for å legge til rette for at personen skal få opplæringen, Opplæringskontoret har ansvar for kvaliteten i opplæringen og kandidaten har ansvar for å lære seg det som trengs.

Jean Jentoft som i dag har fagbrev og er fast ansatt hos Ferroglobe.

– En tapper med mastergrad
Det er ikke bare med rekruttering av fagarbeidere at Ferroglobe har jobbet alternativt: Også deres to nyansatte ingeniører er rekruttert inn på litt utradisjonelt vis, forteller HR-sjefen:

­– Henrik begynte tidlig å mase på meg om jobb, men akkurat da hadde vi ikke ledig ingeniørstilling til han, så jeg tilbød han et vikariat i produksjonen som operatør. Slik endte vi opp med en tapper med mastergrad, forteller hun mens begge to må smile litt av den kombinasjonen.

For Henrik Reiersen var nyutdannet metallurgingeniør i juli i fjor og hadde fryktelig lyst til å jobbe med ferromangan.

– Det er det bare noen verk i Norge som gjør, og Mo fristet mer en Sauda, sier søringen Reiersen om grunnen til at han endte opp med å takke ja til et vikariat i produksjonen.

Etter ei stund dukket den faste ingeniørjobben han ønsket opp, så i dag har han fast jobb som metallurg hos Ferroglobe.

Metallurgingeniør Henrik Reiersen som tidligere jobbet som tapper i produksjonen.

Milepæl med ny maskiningeniør
For maskiningeniør Martine Venes Hansen var veien inn hos Ferroglobe «via via», som man sier: Ferroglobe hadde lyst ut en ingeniørstilling, men den hadde ikke Venes Hansen fått med seg. Etter at hun var ferdig utdannet maskiningeniør i fjor sommer, hadde hun nemlig startet på fagbrev i reservedelsfaget på et bilverksted i Rana.

– Da vi ikke hadde fått napp på utlysningen vår og så fikk høre om Martine og hennes bakgrunn, tok vi kontakt med henne, forteller Åstrøm.

Etter en prat fant begge parter ut av kjemien stemte og i april startet hun i fast jobb hos Ferroglobe.

Teknisk sjef Tom Grongstad var med på å rekruttere maskiningeniør Martine Venes Hansen til Ferroglobe, etter at bedriften fikk høre om hennes kompetanse.

Både Åstrøm og teknisk sjef Tom Grongstad er meget fornøyd med at de har rekruttert sin første kvinnelige maskiningeniør på vedlikeholdsavdelingen.

– Jeg trives veldig godt her, sier Venes Hansen, som foreløpig fyller dagene med mye opplæring.

Til sammen gjør disse at arbeidsstokken hos Ferroglobe så og si er fylt opp.

– Vi er nesten i mål med de 15 årsverkene, men det er fortsatt behov for rekruttering i ulike fagfelt, sier HR-sjef Eli Anita Åstrøm.

FERROGLOBE MANGAN NORGE AS:

  • En av verdens største produsenter av ferromangan og silikomangan.
  • For innlegering i stål benyttes ferromangan og silikomangan. I tillegg til å være rent legeringselement i stålet brukes også manganlegeringene til å fjerne urenheter ved å binde seg til disse å flyte opp til overflaten så de kan fjernes fra stålsmelta.
  • Ferromangan er en type manganlegering som inneholder mangan og jern sammen med en viss mengde karbon, mens silikomangan inneholder silisium og mangan sammen med en viss mengde karbon.
  • Bedriften i Mo i Rana produserer manganlegeringer i to smelteovner med en kapasitet på 120.000 tonn i året.
Del Del Del