Jeg er stolt av hjemkommunen min, men synes jeg kjenner den litt dårlig. Derfor passet fint med en slik innføring som vi får i ambassadørkurset, sier Elin Evensen..jpg

Ambassadørkurs i Rana og på Helgeland

12 mars, 2009 9:52 Del Del Del

 

Elin Evensen har vært gjennom et ambassadørkurs som skal gjøre henne bedre rustet til å fortelle mer om Rana og regionen.

– Mange turister kommer bort til oss parkeringsvakter for å spørre om hvor turistattraksjonene ligger. Jeg er stolt av hjemkommunen min, men synes jeg kjenner den litt dårlig. Derfor passet fint med en slik innføring, sier Evensen.
Kurset har bestått av guidet byvandring, omvisning i industriparken, opplevelsestur i Grønligrotten og mye mer. Nå er det bare språkbarrierene som hindrer henne fra å fortelle turistene om Rana.
– De fleste snakker jo engelsk, men blir det vanskeligere enn det må vi kommunisere med tegn og peking, ler hun.
Kursene er en del av prosjektet ”Samspill mellom kultur og næring på Helgeland” som Kunnskapsparken Helgeland har i samarbeid med Sentrum og Torgar næringshage. Det er også gjennomført slike kurs i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Hensikten med kursene er å lære mer og egen kommune og region for å kunne yte bedre service til turister, kunder og besøkende. Kunnskapsparken er fornøyd med kursene og ser for seg en videre satsning.
– For oss handler det om å få frem betydningen av å kjenne til våre attraksjoner og hva regionen har av ulike tilbud. Jobb- og karrieremuligheter er viktig, men man kommer ikke utenom at stedet må være interessant å bo på for å kunne tiltrekke seg de unge i etableringsfasen. Derfor vil vi fortsette å ha en aktiv rolle i både Vivilheim-prosjektet og forsette ambassadørkursene, sier Torbjørn Aag i Kunnskapsparken Helgeland AS.
Del Del Del