Leder for styringsgruppen, Trond Sæterstad fra Elkem under kick-off for Arctic Cluster Team (ACT).

Ambisiøse mål for å skape fremtidens industri

5 februar, 2018 10:06 Del Del Del

25. Januar var Meyergården Spektrum fylt med representanter fra prosess- og mineralindustrien samt utviklings- og kompetansemiljø fra Orkanger i sør til Finnsnes i nord. – Arctic Cluster Team (ACT) skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling og verdiskaping i Norge, og ARENA-status er et viktig skritt på veien.

Det sier prosjektleder for ACT, Monica Paulsen fra Kunnskapsparken Helgeland.

Markering av ARENA-status
Klyngens første samling i 2018 var også den første samlingen etter at det i høst ble klart at ACT ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters og fikk tildelt ARENA-status. Dette ble markert med litt ekstra stas denne samlingen og det musikalske ensemblet KammeRana åpnet arrangementet med musikk fra Georges Bizets opera Carmen. Designer Kent-Erik Sjursen avduket i tillegg ACT-klyngens nye logo under åpningen, som representerer mangfoldet, kompetansen og dynamikken i klyngen.

ACT-samarbeidet, som blant annet har som mål å styrke industriens bærekraft og innovasjonsevne, ble for øvrig nominert til årets Nyskaper 2017, en pris som deles ut under næringslivets fag- og festaften, Gallaria, i regi av Ranaregionen Næringsforening.

Spydspiss i bærekraftig omstilling
– Prosessindustrien og mineralnæringen i Norge står i dag for cirka 20 prosent av norske klimagassutslipp og har som mål å ha en klimanøytral produksjon innen 2050. Samtidig skal mengden avfall som går til til deponi reduseres betydelig, og virksomheten skal digitaliseres. For å møte disse store bærekraftutfordringene kreves mer samarbeid, ny kunnskap, økt innovasjonstakt og bedre tilgang til ressurser. De store prosessverkene i nord utgjør kjernebedriftene i samarbeidet og er i førersetet i klyngens arbeid. De vil finne gode løsninger sammen med sine leverandører og Norges fremste forskere, forteller Paulsen.

Målet for ACT er å finne de nye industrielle løsningene som ikke bare vil gagne landsdelen og Norge, men også hele verden. Dette er et krevende stykke arbeid som ingen kan løse på egenhånd.
– Dette er ikke en enmanns-jobb for Supermann eller Batman. Vi er mer som et brorskap i Ringenes Herre. Vi trenger hobbitene, alvene og de sterke dvergene. Vi skal skaffe bærekraftige løsninger og være en spydspiss i den bærekraftige omstillingen av Norge. Dette vil styrke industrien lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt, uttrykker en entusiastisk prosjektleder.


Initiativ fra bedriftene
Programleder Hans Eirik Melandsø ved Innovasjon Norge, som også var tilstede under kick-offen, gratulerte ACT med å ha oppnådd ARENA-status og roste klyngen.
– Vi liker spesialt å se at initiativet har kommet fra bedriftene, sier Melandsø og lister opp noen momenter som indikerer et vellykket klyngesamarbeid.
– Det må være høyt aktivitetsnivå og man må tiltrekke seg nye partnere. I tillegg må man kunne dokumentere resultatene samt at man må være synlige. Kriteriene for suksess er vilje og evne til nytenking og endring, og ikke minst klare mål med samarbeidet.


Klyngesamarbeid nytter

Melandsø oppfordrer i tillegg til å bygge tillit. Da vil partnerne se at man kan samarbeide på flere områder, utvikle felles strategier og visjoner.
– Å være en del av et stort, attraktivt miljø, hvor man kan synliggjøre klyngeressursene har gjort at enkelte bedrifter har fått investeringer fra eget konsern. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bedrifter i klynger har høyere vekst i omsetning og høyere vekst i antall sysselsatte, så klyngesamarbeid nytter, forteller han.

Norsk industri har flere fortrinn i den globale konkurransen og stort potensial.
– Tilgang på fornybar kraft og kompetanse er to av våre største fortrinn. Vi ligger derfor godt an i den globale klimakonkurransen og vi har store ambisjoner om å bli bedre. Fremtiden er på en eller annen måte karbonnøytral og kanskje til og med energinøytral. Vår jobb er å finne veien dit, forklarer Melandsø.


Konkretiserte forskningsprosjekt
BIA-nettverket innen sirkulær økonomi som ble godkjent av Forskningsrådet i høst, hadde også workshop denne dagen og samkjørte andre halvdel av dagen med ACT. Flere av bedriftene er med i begge nettverkene og det var derfor interessant å samkjøre aktivitetene.

Et par forskningsprosjekter mot høstens BIA-utlysning ble konkretisert, noe prosjektleder ved Sintef Helgeland Susanne Nævermo Sand er fornøyd med.
– Under workshopen ble det blant annet bestemt at partnerskapet i BIA-nettverket skal posisjonere seg mot et forskningsprosjekt innenfor tversektoriell verdikjedeoptimering. Vi ønsker å styrke den regionale kompetansen rundt hvordan man kan sikre økt verdiskapning, innovasjon og lavere miljøavtrykk i integrerte verdikjeder og klynger gjennom utvikling av helhetlige optimeringsmodeller som skal ta hensyn til både økonomi, miljø og samfunn, forteller prosjektlederen.

Målet er å utvikle modeller og verktøy for å analysere økonomi, samfunn og miljø i fellesskap.
Bedriftene som er med i BIA-nettverket er Iris Salten, Miljøteknikk Terrateam, Norcem, Kvarøy fiskeoppdrett, Rana Gruber, Alcoa Mosjøen, Celsa Armeringsstål, Helgeland Plast, Avanti Engineering, Mo industripark AS, Norsk institutt for bioøkonomi, Elkem Rana, Glencore, Sintef, Nord Universitet, Meløy utvikling og Helgeland Betong.

Om Arctic Cluster Team:

  • Arctic Cluster Team er et solid partnerskap med 41 deltakere fra Trøndelag til Troms. Klyngen er bygd opp rundt en kjerne av store prosessbedrifter, og har med partnere fra teknologi- og miljøbedrifter, infrastruktur- og logistikkselskap, finansører og kompetansebedrifter. NTNU, UiT – Norges arktiske universitet og Nord universitet samt SINTEF og Nordlandsforskning deltar for å bidra med kunnskap i arbeidet.
  • Det ble kunngjort i oktober at ACT er en av de utvalgte som innvilges ARENA-status, noe som gjør klyngen til spydspiss i bærekraftig omstilling og verdiskaping i Norge.
Del Del Del