Driftstekniker i MIP Eiendom Kjetil Johnsen (t.v), driftsleder i Anleggs-Service AS (i midten), Kjell Magne Nilsen, sjåfør Arnas Morozovas(t.h).
Driftstekniker i MIP Eiendom Kjetil Johnsen (t.v), driftsleder i Anleggs-Service AS (i midten), Kjell Magne Nilsen, sjåfør Arnas Morozovas(t.h).

Leverer over 4000 feietimer i industriparken

26 mai, 2020 11:20 Del Del Del

Anleggs-Service AS så dagens lys i 1989 og har siden vært en viktig leverandør til industrien. Årlig leverer selskapet over 4000 feietimer i industriparken for å hindre støvflukt fra tomta. Det bidrar også til sirkulær økonomi.

Kvalitet på utstyret
Fokus på å begrense svevestøv har i en årrekke vært på agendaen i Mo Industripark. Asfaltering av gruslagte områder, beplantning for å binde støv, redusert bruk av strøsand på vinterstid samt hyppig feiing året rundt, er blant tiltakene iverksatt. Sistnevnte tjeneste er det Anleggs-Service som leverer. Bruk av riktig utstyr for å kunne fange opp både grove og fine støvpartikler er nøkkelen, og her er Anleggs-Service fremst i skoene.
– Allerede på tidlig 2000-tallet investerte vi i feiebiler med fokus på svevestøv. Bilene utfører to prosesser. Først feier den med seg grove partikler med børste, så spyler bilen de fine partiklene med høytrykkspyler som holder 100 til 150 bars trykk 7 cm over bakken. Det gjør at svevestøvet blir spylt opp og fanget i bilen, forklarer driftsleder i Anleggs-Service AS, Kjell Magne Nilsen.

Børsting ikke nok
På 1990-tallet brukte Anleggs-Service biler som kun børstet de grove støvpartiklene, noe som ikke gir de samme gode resultatene som i dag.
– Med erfaringene vi har tilegnet oss, er det ikke nok å kun børste de grove partiklene fordi det eneste det gjør er å frigjøre svevestøvet. Beklageligvis ser jeg aktører i dag utenfor parken som kun feier med børste og det synes jeg er uheldig. Derfor er det så viktig at man investerer i biler som både børster og høytrykkspyler, poengterer Nilsen.

Anleggsservice sine 5 feiebiler har de siste årene levert mellom 4000 og 4500 timer feiing årlig på fellesveinettet i industriparken. Feieprogrammet er et spleiselag mellom Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål, Elkem Rana, Ferroglobe Mangan Norway, Øijord & Aanes Entreprenørforretning, Harsco Environmental, Mo Industritransport, SMA Minerals og Rana Industriterminal. Feiing på industribedriftenes område kommer i tillegg.

Anleggs-Service sine biler både børster og spyler støvpartiklene for å samle opp grove og fine støvpartikler.

Anleggs-Service sine biler både børster og spyler støvpartiklene for å samle opp grove og fine støvpartikler.

Sirkulær økonomi
Med årene erfarte også bedriftene i industriparken at feieprogrammet kunne bidra til å resirkulere egne produkter som ellers ville vært avfall. I dag feier Anleggs-Service på flere av områdene til bedriftene.
– Et av de første samarbeidsprosjektene var med Ferroglobe. I smelteprosessen deres avgis manganstøv, som kan brukes om igjen i produksjonen deres. Vi feier det opp og de bruker det på nytt i smelteprosessen. I tillegg bruker vi vann til høytrykksspylingen på tomta som allerede har blitt brukt i flere ulike prosesser i industrien. Dette er to gode eksempler på sirkulær økonomi, smiler Kjell Magne.

Først i Norge
Muligheten for feiing også i de kalde og tørre vintermånedene, ble etter hvert forespurt om Anleggs-Service kunne levere. Det betød at de måtte finne biler feiebiler som kunne utføre jobben i snø og kulde.
– Utfordringen med å feie om vinteren er at vannet vi bruker ellers i året fryser til is. Vi kan heller ikke bruke frostvæske fordi det angriper metaller. Vi var det første selskapet i Norge som importerte og tok i bruk feiebiler som er bygd på vakuumteknologi. Den fungerer som en gigantisk støvsuger som suger til seg støvet, og som dermed også sørger for effektiv støvoppsamling om vinteren, forklarer Nilsen.

Godt samarbeid
MIP eiendom har blant annet ansvar for vedlikehold og drift av veinettet i industriparken og er godt fornøyd med jobben Anleggs-Service utfører.
– Samarbeidet har pågått i flere år og jobben de gjør er viktig. Vi som har ansvar for driften av parken ser at enkelte områder på tomten trenger feiing daglig. Flere steder går kjøretøy med store dekk inn og ut av skitne tomteområder og ut på veien, og tar med seg støv og rusk som spres utover. Det betyr at vi må feie på tomta ofte, og siden vi trenger feiing på enkelte steder hver eneste dag er det avgjørende at vi har en avtale med et firma som prioriterer oss. Det gjør Anleggs-Service og vi er godt fornøyd, avslutter driftstekniker i MIP Eiendom, Kjetil Johnsen.

 

Fakta om Anlegg-Service as

 • Etablert i 1989
 • Ble stiftet som et datterselskap av Øijord & Aanes
 • 18 ansatte
 • Selskapet leverer blant annet tjenester knyttet til drift og vedlikehold av Mo Industriparks vei og arealer i tillegg til å inneha en støttefunksjon for de andre aktørene i industriparken

Om feieprogrammet

 • Spleiselag mellom Mo Industripark as, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norway AS, Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS, Harsco Metals Norway AS, Mo Industritransport, SMA Minerals og Rana Industriterminal.
 • Helårsfeiing, også om vinteren
 • mellom 4000 og 4500 timer feiing leveres årlig på fellesveinettet i industriparken. Feiing på industribedriftenes områder kommer i tillegg.
 • Feieprogrammet er med på å sikre at minst mulig støv kan spres til omgivelsene da det samles opp og ikke får mulighet til å virvle rundt.

Om luftforurensing

 • Det er flere forhold som påvirker mengden av luftforurensning. Dette kommer an på utslippsmengder fra ulike kilder, nærhet til forurensningskilder og lokale meteorologiske og klimatiske forhold.
 • De viktigste kildene til luftforurensning er utslipp fra vegtrafikk, boligoppvarming og industri, samt utslipp fra skip i havn.
 • Det er mest luftforurensning om vinteren. Dette skyldes blant annet at det da er høyest utslipp fra flere kilder, som vedfyring, bruk av piggdekk og eksosutslipp ved bruk av kald motor i kuldegrader. I tillegg forekommer meteorologiske inversjoner som gir dårligere spredningsforhold om vinteren. Dager med sterk kulde, vindstille og tørt vær vil for eksempel gi større konsentrasjon av svevestøv i Industriparken og dens nærhet.
 • For svevestøv PM10 er grenseverdien for årsmiddel 25 μg/ m3, og antall døgnoverskridelser 30 døgn. Døgnmiddelgrensa er 50 μg/ m3.
 • Årsmidlet svevestøvkonsentrasjon er 17,1 μg/ m3 for PM10 i 2019, noe som er den laveste konsentrasjonen siden målingene startet i 2003.
 • For PM2,5 er grenseverdien for årsmiddel 15 μg/ m3.

Konsentrasjonen av svevestøv og antall døgn med overskridelser har de siste årene vært svært lav. Du kan lese årsrapportene levert av Sintef Molab om luftkvaliteten i Mo i Rana her.

Vil du sjekke luftkvaliteten der du bor i sanntid? På www.luftkvalitet.miljostatus.no kan du sjekke luftkvaliteten i norske byer til enhver tid.

Del Del Del