Fylkesråd Mona Fagerås kunne glede ACDCs Jan Erik Svensson og Odd Emil Ingebrigtsen med millionstøtte. Foto: Trond-Erlend Willassen/Nordland fylkeskommune

Åpner pengesekken for datasenter-allianse

2 april, 2016 12:54 Del Del Del

Med tre millioner kroner i DA-midler og en Rana-Salten-allianse, skal det bli fart på Arctic Cloud Data Centers datasenter-satsing. 

Det var fredag fylkesråd for næring i Nordland, Mona Fagerås (SV), kunne slippe den gledelige nyheten om at fylkesrådet, gjennom DA-middelordningen, støtter datasenter-satsingen i Nordland. Bevilgningen er gitt til Arctic Cloud Data Center SUS, og arbeidet med å få etablert datasenter i fylket skal skje gjennom dette selskapet.

Bak et “nytt” ACDC finner vi en Rana-Salten-allianse, som utgjøres av Arctic Circle Data Center AS fra Rana og Salten Serverfarm fra Meløy.
– Vi går nå sammen og etablerer et nytt selskap, der vi samler oss under ACDC-navnet, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

Synergier

DA-midlene gir rom for at fagfolk kan jobbe med utvikling og markedsføring av potensielle etableringssteder, enten det er Mo i Rana, Fauske, Gildeskål eller Meløy, skriver Nordland fylkeskommune på sin nettside.

– Et slikt felles senter vil sikre fremdrift og kvalitet med å fremskaffe dokumentasjon. Det vil kunne gi store synergier også når det kommer til markedsføring og utvikling av felles profil for de enkelte stedene, sier Fagerås.

Vekstfaktor

– Hvis vi lykkes med å få store aktører til å etablere datasentre i Nordland, kan det gi både arbeidsplasser, nyetableringer og kompetanseoppbygging. Tilbakemeldingen fra blant annet Luleå er at denne type næring skaper store ringvirkninger, ikke minst ved å sette regionen på kartet for en helt ny type av industri, sier Fagerås, som også understreker at etablering av ny kraftforedlende industri i Nordland er et hovedmål i fylkeskommunens industristrategi.

– Industristrategien i Nordland har fokus på verdiskaping knyttet til nærhet til våre naturressurser. Datasenterindustri  passer perfekt inn i dette. Nordland er et av landets største eksportfylker når det gjelder kraft med ca 6 TWh i eksport pr. år. Nå gjelder det å få aktivitet og arbeidsplasser ut av dette grønne energioverskuddet, sier Fagerås.

Hele Nordland

Jan Erik Svensson, daglig leder i ACDC AS, og Odd Emil Ingebrigtsen sier at tilskuddet gjør det mulig å starte opp arbeidet med en nødvendig kvalitetssikring av aktuelle kandidater for etablering av datasentere.

– Dette er et prosjekt initiert av Rana og Salten, men målet er at kandidater i hele Nordland skal med i dette arbeidet, sier Svensson og Ingebrigtsen. De to peker konkret på kompetansemiljøet i Narvik som ønskelig å få med.

– Således kan man bygge samarbeid på tvers av flere regioner i Nordland og kanskje etter hvert i hele Nord-Norge. Dette vil gjøre oss mer attraktiv for etableringer, sier Ingebrigtsen og Svensson.

– Vi ønsker flere med på eiersiden, blant annet kraftprodusenter er naturlig å tenke seg med på dette. Her må vi tenke samarbeid i hele Nordland, på tvers av kommunegrenser og regioner, sier Ingebrigtsen.

– Må trekke sammen

Med fylkesrådets beslutning om å bevilge DA-midler til ACDC SUS, har fylkeskommunen på sett og viss fult oppfordringen fra Bellonas seniorrådgiver for energi og industri, Runa Haug Khoury. I  siste utgave av Gule Sider pekte Khoury ut ACDC som det datasenter-prosjektet i Nord-Norge med best utgangspunkt, men at en forutsetning for å lykkes er at politikere og næringsliv i Nordland må trekke sammen.

 

  • Arctic Circle Data Center ble etablert i 2014, av Mo Industripark AS, Rana Utviklingsselskap og Inkubator Helgeland. Mo Industripark AS er i dag største eier. Salten Serverfarm ble også etablert i 2014, med Odd Emil Ingebrigtsens Edging Holding AS som største eier.
Del Del Del