Årets første utgave av informasjonsavisen for Mo Industripark: Gule Sider 1-2018 er klar

23 februar, 2018 9:02 Del Del Del

I denne utgaven av Gule Sider kan du blant annet lese om Helgeland Plast som har snudd opp ned på sin skrogproduksjon (s.10), at Mo Industripark ble kåret til nordnorsk vinner av Avinors Made in Norway pris (s. 4-5), hvordan en plan om å jobbe i parken i 4-5 måneder ble til 50 år (s. 6-7), at ny verksdirektør er på plass hos Elkem Rana (s. 18-19) og hvilke tiltak industrien har innført for å møte støvutfordringer (s. 22).

Du finner hele avisen ved å trykke på følgende lenke: Gule Sider 1-2018

God lesning!

Del Del Del