Arve Ulriksen er tilsatt som administrerende direktør i Mo Industripark AS. Han tiltrer stillingen 31. mars 2014.

Arve Ulriksen på plass fra 31. mars

12 mars, 2014 12:31 Del Del Del

Arve Ulriksen er ansatt som ny administrerende direktør i Mo Industripark AS.

Ulriksen tiltrer 31. mars og etterfølger Terje Lillebjerka som har vært konstituert i stillingen. Arve Ulriksen er 51 år gammel. Han er utdannet sivilingeniør og har i tillegg gjennomført omfattende topplederprogrammer i Elkem- og Orklasystemet. Arve Ulriksen er bosatt i Utskarpen.

– Arve Ulriksen har hatt ulike toppstillinger i Elkem, og kommer sist fra stillingen som verks-direktør ved Elkem Salten. Under hans periode som verksdirektør ved Elkem Salten, har bedriften gjennomført og prosjektert store ombygninger innen produksjon og energigjenvinning, uttaler styreleder Halvard Meisfjord i Mo Industripark AS.

Ulriksen har tidligere også hatt ansvar for henholdsvis Organisasjon og Logistikk ved samme verk.

Arve Ulriksen har også jobbet i lederstillinger innen utvikling og produksjon i andre enheter/divisjoner i Elkem (Silisium/Aluminium). Før Arve Ulriksen startet sin karriere i Elkem jobbet han 5 år i medisinsk industri (Leardal Medical 1993-1998).

Arve Ulriksen har også hatt og innehar flere sentrale verv blant annet i NHO Nordland, Industrigruppe Nord, Salten Bioetanol og Gassmaks Nordland.

– Terje Lillebjerka har vært konstituert administrerende direktør siden mai 2012. Terje og hans medarbeidere har utført en meget god jobb og har blant annet bidratt til et godt driftsår i 2013 og at Wasco Coatings Norway AS har uttalt sin etableringsprosess av ny rørcoating-fabrikk i Mo Industripark som meget vellykket, sier Meisfjord.

Han vil fremheve at styret og eierne av Mo Industripark AS ser fram til at Arve Ulriksen begynner i jobben.

– Vi har stor tro på at han sammen med bedriftens øvrige dyktige medarbeidere vil sikre videre positiv utvikling av Mo Industripark AS, som eget selskap og industrielt cluster på Helgeland, avslutter Halvard Meisfjord, styreleder Mo Industripark AS.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_5

 

 

 

Del Del Del