Vi har kommet langt, og løsningen er klar for å tilbys som tjeneste. På denne måten kan vi avdekke mer svindel langt raskere, og systemet gjør oss også i stand til å forutsi svindel, sier Charlotte Stråmyr Norwich, operasjonelt ansvarlig i EVRY for Fraud Prevention.

Avdekker mer svindel med ny metode

9 April, 2017 22:55 Del Del Del

EVRY har befestet sin posisjon som en ledende aktør innen Fraud Prevention (svindelforebygging) og sitter i førersetet i nyutvikling på dette området. Nå har de utviklet en ny metode for å forhindre svindel.

– Vi er en solid leverandør av transaksjonsovervåkning som tjeneste i Nord-Europa. Vi var den første som begynte med overvåking av kortkjøp via BankAxept, og deretter var vi først ute med sanntidsovervåkning av kortbruk i Norden. Vi har hele tiden vært tidlig ute med nye løsninger, og nå er vi det igjen, sier Charlotte Stråmyr Norwich, operasjonelt ansvarlig i EVRY for Fraud Prevention.

Innovasjonsmiljø
Norwich flyttet til Mo i Rana for tre år siden og har 15 års erfaring med svindel- og risikoanalyser, blant annet fra Visa Norge.
– I begynnelsen pendlet jeg til Mo i Rana, men jeg syntes byen var helt fantastisk, så jeg klarte å få med meg mannen min og flytte hit. Og vi stortrives! Det er så tilrettelagt for gründere, og det er et miljø hvor man ønsker å backe hverandre opp og løfte hverandre frem.
Hun har det operasjonelle ansvaret for EVRYs Fraud Prevention-enhet som jobber med transaksjonsovervåking.
– Analytikerne våre leter etter avvik i kortbruk og har mange tusen algoritmer i systemet som de kontinuerlig tuner for at de skal bli så bra som overhodet mulig, sier Norwich.
– Vi bruker egenutviklet programvare for kortovervåking. Alle hos oss er opptatt av innovasjon og ser stadig etter nye muligheter. Uansett hvilken avdeling man jobber i, så er alle med. Vi har en kultur hvor det er høyt under taket, og endringsviljen blant våre medarbeidere er helt fantastisk. Det er ganske unikt for Mo i Rana.

Tilbyr ny tjeneste
Med dagens løsning overvåkes ett og ett kort. Nå har EVRY imidlertid laget en mulighet for å overvåke flere kort på samme kunde under ett.
– Vi har kommet langt, og løsningen er klar for å tilbys som tjeneste. På denne måten kan vi avdekke mer svindel langt raskere, og systemet gjør oss også i stand til å forutsi svindel.
Løsningen innebærer innsamling av data som for eksempel autentisering via BankID, informasjon om lån og kontooverføringer, for på denne måten å bygge opp bedre trusselkjeder. EVRY etterlever bransjens strengeste sikkerhetskrav, og gjennomgår jevnlige sertifiseringer i henhold til gjeldende reguleringer.

– Bankene er opptatt av mislighold av lån, og våre verktøy kan varsle basert på analyser av profiler innen ulike grupper. Vi tar i bruk ny avansert teknologi og behandler enorme datamengder i takt med effektivisering og muligheter som ligger i kunstig intelligens. Vi må alltid ligge foran svindlerne, understreker Norwich.
EVRY er nå på full fart inn i forsikringsbransjen, hvor det samlede tapet som følge av svindel i 2015 ble estimert til 4 milliarder kroner ifølge Finans Norge.
– Hadde vi klart å ta denne svindelen, kunne hver og en av oss betalt om lag
2 000 kroner mindre i forsikringspremie per år.

Et samfunnsansvar
Det nye produktet er også aktuelt for bedriftsmarkedet.
– Vi er på vei inn mot andre kundegrupper, f.eks. bedrifter som har behov for internovervåking. Vi erfarer at det er et økende behov i forhold til utro ansatte, da svært mange har tilgang til sensitiv data. Da overvåker vi trafikk som samlet gir grunn til bekymring.

– Fraud er fraud. En god analytiker bruker de samme teknikkene for å finne og avsløre misbruk enten det er kortsvindel eller tyveri av data. Det viktigste er allikevel samfunnsansvaret vi tar gjennom denne jobben. Vi vet at pengene som kommer på avveie i kortsvindel brukes til å finansiere narkotika, trafficking, våpensmugling og terrorisme. De ansatte her vet at de går på jobb hver dag for å forhindre at penger havner i feil hender.

Om EVRY

  • EVRYs Fraud Prevention-enhet ble etablert i 1997, og har hovedsete i Mo i Rana.
  • Behandler enorme mengder data. 2,3 milliarder korttransaksjoner per år, og avdekker over 100 000 svindelsaker årlig.
  • EVRYs virksomhet i Mo i Rana er en del av forretningsområdet Financial Services. EVRY Financial Services har kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Mo i Rana, Stockholm, Helsinki, London og Riga.
  • EVRY har ca. 200 faste ansatte i Mo i Rana, hvorav 54 i enheten Fraud Prevention. Totalt har EVRY 9000 ansatte, hvorav 1300 jobber utelukkende i bank- og finansområdet.
  • Har mer enn 150 kunder fordelt på ni forskjellige land. Stor markedsandel i Norge og Sverige, men også tilstede i bl.a. Finland, Storbritannia, Irland og Baltikum.

 

Del Del Del